Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.

I bunn og grunn er det to ulike svar på hvordan sikre likebehandling i NRK for distribusjon av seremonier hos tros- og livssynssamfunn. Enten så kan alle få plass i NRK med sine seremonier eller så er det ingen som får. Begge deler er legitime svar på et krav om likebehandling, som er en forutsetning i idealet om det livssynsåpne samfunn som vi finner formulert i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Selv der hvor det går på tvers av historiske fortrinn.

Fortsett å lese «Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.»

Likebehandling av tro og livssyn i NRK

Denne teksten er et (altfor langt) svar på en facebookkommentar som ble lagt igjen under Vårt Land sin deling av at jeg var glad for flyttingen av Morgenandakten. Jeg tenker likevel det er verdt å dele den, for å høre om hva du tenker om argumentasjonsrekken.

Fortsett å lese «Likebehandling av tro og livssyn i NRK»

Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, Moltu…

”Homo” er en av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder i dag. Bare det alene viser at du tar feil, Thomas Moltu.

Fortsett å lese «Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, Moltu…»

En kommentar til Unni Hellands beskrivelse fra Fjell skole

Denne saken i Aftenposten meninger har helt klart et viktig budskap, særlig når det kommer til å fortelle om empati, om samhold, og om flyktningenes situasjon. Det er også viktig at det understrekes at “skolegudstjenestebråket” ikke skyldes muslimske foreldre og elever, det er nødvendig å få frem ettersom mange av forkjemperne for gudstjenestene skylder på feil mennesker. At hun også understreker at skolen har praktisert aktiv påmelding i årevis er kjempebra.

Fortsett å lese «En kommentar til Unni Hellands beskrivelse fra Fjell skole»

4 lavterksel-aktiviteter mot skolegudstjenester og KRLE for alle foreldre

Skolegudstjenester, KRLE-faget, og andre former for religiøse uttrykk i skolehverdagen er en frustrasjon for mange foreldre. For noen av oss er det uproblematisk å ta disse kampene mens andre ikke har den nødvendige tiden eller muligheten til å protestere. Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan man som forelder kan bidra på en måte som spiser lite tid, krefter og som i liten grad vil gå ut over barna.

Fortsett å lese «4 lavterksel-aktiviteter mot skolegudstjenester og KRLE for alle foreldre»

Rapport fra frokostmøte om KRLE

Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerte 11. juni en frokostdebatt om KRLE-fagets fremtid. Over 20 besøkende – rektorer, lærere, religionsvitere, og foreldre kom for å høre fagpersoner fra forskjellige sider av norsk skole snakke om fremtiden med og for KRLE-faget.

Fortsett å lese «Rapport fra frokostmøte om KRLE»

Far fordummes på grunn av kjønn…

Hovedproblemet med ”Svangerskapsboken” er ikke at medpartner ikke brukes som tittel på den andre personen i et svangerskap. Problemet ligger i den fordummingen av menn som gjøres i boken. Hvor det tydelig markeres at det å få barn er utenfor fars område.

Fortsett å lese «Far fordummes på grunn av kjønn…»

Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2015)

Jeg har i både 2012 og 2014 presentert mine ønsker for hvordan jeg mener at lånekassestønaden bør se ut. Jeg skal helt ærlig innrømme at argumentasjonen er rimelig lik, men jeg anbefaler 2012-innlegget for nærmere detaljer.

Fortsett å lese «Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2015)»

Ateist, javisst!

Vi mennesker har mange merkelapper, noen av dem er tydelige uten at de blir snakket om, andre blir først tydelige når vi slår opp dørene til skapene vi gjemmer dem i. Mange dører slår vi opp og lar andre se uten at det er mer snakk om dem. Andre dører åpner vi med brask og bram, og all tydelighet. Jeg har tidligere fortalt at jeg er feminist og om hva feminisme er for meg. Det kom nok ikke som noen overraskelse uansett. Nå har jeg tenkt å slå opp en annen åpen dør, jeg er ateist!.

Fortsett å lese «Ateist, javisst!»

Kjønnsdelt svømming, hvorfor jeg er for

Telemarksavisa skrev i forrige uke at fylkesmannen opplyste skolene om at de måtte tilrettelegge for kjønnsdelt svømming fordi det hadde kommet inn ønsker fra muslimske foreldre om dette. Dette har blitt plukket opp av både nynazistiske medier, islamkritikere, og av ateister, som noe som er uhørt og uheldig. Her vil jeg prøve å forklare hvorfor jeg mener at dette er nødvendig og hvorfor det er positivt ut i fra andre pedagogiske hensyn.

Fortsett å lese «Kjønnsdelt svømming, hvorfor jeg er for»