Ytringsfrihet er ikke frihet fra å bli motsagt

Ut i fra de siste dagers og ukers debatter rundt fenomenet PEGIDA kan det se ut som om mange oppfatter menneskerettigheten ytringsfrihet som en rettighet til å få lov til å si det man ønsker uten å bli utfordret på det du sier. Det kunne ikke vært fjernere fra sannheten.


Etter at jeg kom på trykk i Dagbladet og Eivind Høibø kom på trykk i Aftenposten 21.01 med hvert vårt svar til Max Hermansen sitt debattinnlegg i Dagbladet fra den 20.01 så fulgte jeg naturlig nok debattene på avisenes respektive facebooksider tett. Overraskende mange av innleggene som var negative til debattinnleggene kom med utsagn som lignet på ”hvor blir det av ytringsfriheten?” og ”det er ikke mulig å ytre noe annet enn det politisk korrekte i Norge”, eller varianter av dette.

Martine Aurdal har allerede vist at min navnebror er en av de politikerne som får ytre seg friest i Norge og som Tor Bach viser så er det ingen tvil om at staten Norge sørger for at nettopp Max Hermansen får ytre seg som han selv ønsker og får si det han vil. Kommentarene til innleggene til Eivind og jeg bekreftet det samme ytterligere. Det var så absolutt mulig å ytre seg, selv om det man kom med befant seg både langt ut på høyresiden og var både fremmedfiendtlig og/eller islamfiendtlig.

Så lenge man ikke oppfordrer til vold mot folkegrupper kan man i Norge stort sett få lov til å si det en selv ønsker, når en selv ønsker og stort sett også hvor en selv ønsker. Selv om ikke andre er pliktige til å gi deg en plattform. Allikevel er det tydelig at Hermansen og hans meningsfeller så absolutt har en plattform for å ytre seg i det norske samfunnet. Men denne friheten til å ytre seg betyr ikke at jeg må akseptere det de sier stilltiende.

Det ville være å nekte meg ytringsfrihet. Det er ikke bare de som har kontroversielle utsagn som kan påberope seg ytringsfriheten. Den tilhører oss alle. Men vi må være forberedt på at vi kan få kritikk for det vi skriver. For akkurat som Max Hermansen må jeg regne med kritikk mot det jeg skriver og diskusjoner rundt det.

Aksepterer du ytringsfriheten aksepterer du også at andre motstrider det du sier; ytringsfrihet er ikke frihet fra å bli motsagt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *