Hent pornoen hjem fra skogen, Renberg!

Ungdommene trenger ikke mer porno, verken i skogen eller andre steder, Tore Renberg. Det ungdommen trenger er god seksualopplysning med fokus på grensesetting, respekt, og at det skal være gøy.

Med fare for også å fremstå som litt gammel og sur, så jeg er helt enig i et av Tore Renbergs poeng i BT 30. juni. Det er mye ungdommene i vårt samfunn burde vært spart for, Ikke minst noen av russesangene til Andreas Haukeland. Det har jeg vært rimelig klar på tidligere. Jeg mener også at vi bør la ungdommen slippe all seksualiseringen i det offentlige rom, som gjerne kommer i kombinasjon med å fremme usunne skjønnhetsidealer.

Det vi derimot ikke bør kritisere, og som vi heller bør støtte, er at nysgjerrige og usikre ungdommer skal kunne få lov til å få svar på spørsmålene sine. Helst da i en setting hvor de føler at de kan få gode svar. Hvor vi sikrer at de svarene de får er medisinsk riktige, ikke øker kroppspress og skam, og hvor det fremholdes at god grensesetting og dialog er nøkkelen. Juntafil, spørrespalter i ungdomsblader og Klara Klok gjør en god og sterk innsats for å la ungdommene få svar på de spørsmålene de faktisk har.

Du nevner pornografien som stedet hvor ungdommene burde ”oppdage ting selv”, men det er ingen tvil om at pornografien er en dårlig læremester i så måte. Holdningene og normaliteten som formidles gjennom pornografien, også i bladform, er noe helt annet enn hva ungdommene burde kunne om sex og seksualitet før, under, og etter at de selv begynner med seksuell eksperimentering.

Seksualundervisningen i skolen er i stadig forandring, og mange steder absolutt til det bedre. Uke Sex i regi av Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er bare en av de positive tilskuddene i skolen. Men det gjenstår mye arbeid i skolen. Vi må arbeide for at alle skoleelever i Norge får alderstilpasset informasjon om seksualitet, kropp, og grensesetting hele skoleløpet igjennom. De trenger mer enn kondomkledde bananer og rødmende lærere som peker ut eggstokker og testikler på en plansje.
Det er også viktig at denne undervisningen tar hensyn til at det er mange seksuelle minoriteter i disse klasserommene. Til nå har det vært slik at LGBTIQ-ungdommene i stor grad har følt seksualundervisningen i skolen fremmedgjørende og noe som bekrefter deres egen følelse av å ikke passe inn.

Så jeg takker, Tore, for at du la pornosamlingen din ut i skogen så ungdommene kunne finne den, men hent den hjem igjen. Jeg tenker det er bedre om vi lar Juntafil fortsette sin virksomhet, og styrker seksualundervisningen i skolene. Men seksualiserende og kompleksfremmende reklamer i det offentlig rom skal du få lov rive ned så mye du orker. Kanskje du får med deg noen av ungdommene fra Ungdom mot retusjert reklame eller fra Unge Feminister.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 03.07.2015 på Bergens Tidende under tittelen "Ungdom trenger mer enn kondomkledde bananer og rødmende lærere". Aftenposten publiserte innlegget 14. juli under tittelen "Lektor; La pornoen ligge i skogen Renberg".

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *