Hvem betaler for kirkevalget?

Den norske kirken er antagelig den eneste organisasjonen som får egen post i statsbudsjettet for å gjennomføre medlemsvalg…

Svaret gir seg vel selv, det er vi alle som betaler for kirkevalget. Det som derimot er verdt å merke seg er at kirkevalget utgjør en egen post i statsbudsjettet – et ekstra tilskudd for å gjennomføre kirkevalget. Statsstøtten til Kirken er på nesten 2 milliarder, allikevel gir politikerne over 80 millioner for å gjennomføre kirkevalget.

Jeg burde ikke klage – pengene som de får for å betale for kirkevalget inngår i beregningsgrunnlaget for støtten til andre tros- og livssynssamfunn. Allikevel så klarer jeg ikke å la være å tenke; burde ikke utgifter til å gjennomføre valg blant egne medlemmer gå av de ordinære driftsmidlene? Akkurat som det gjør hos andre organisasjoner.

Det er i seg selv problematisk at kirkevalget gjennomføres i sammenheng med landets demokratiske prosesser. Det er jo tross alt ikke til en del av staten det skal velges, men til et av landets mange trossamfunn. Et av over 700 tros- og livssynssamfunn.

Alle organisasjoner jeg er medlem av må sette av penger for å gjennomføre valg. Relativt sure penger å måtte sette av i driftsbudsjettet når man kan ta en titt i statsbudsjettet og får se at Den norske kirke får ekstra tilskudd for å gjennomføre sine medlemsvalg. I 80 millioners klassen…

Skilsmissen mellom stat og Kirke er nok vanskelig for både Kirken selv, politikerne, og alle oss andre, men det fordrer at vi tar dette skillet seriøst. Et av mange skritt veien er å behandle Den norske kirke som andre trossamfunn. Et minimum burde være at trossamfunnet selv betaler for sine egne valg med ordinære tilskudd. Ikke gjennom ekstrabevilgninger på over 80 millioner kroner. Ønskelisten min stopper ikke der, men det ville vært en god start. En felles lov for trossamfunn, like regler for finansiering, kommunal gravferdsadministrasjon, lik behandling i skolen, og krav om aktiv egeninnmelding er noen andre punkter på ønskelisten min.

Så hva om vi tar Kirken seriøst som et selvstendig trossamfunn ved neste kirkevalg?

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagbladet 07.08.2015 og publisert på nett samme dag med tittelen “Hvem betaler for kirkevalget?“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *