4 lavterksel-aktiviteter mot skolegudstjenester og KRLE for alle foreldre

Skolegudstjenester, KRLE-faget, og andre former for religiøse uttrykk i skolehverdagen er en frustrasjon for mange foreldre. For noen av oss er det uproblematisk å ta disse kampene mens andre ikke har den nødvendige tiden eller muligheten til å protestere. Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan man som forelder kan bidra på en måte som spiser lite tid, krefter og som i liten grad vil gå ut over barna.

Det er mange grunner til at folk tror at de ikke kan bidra i kampen for en sekulær fellesskole som er til det beste for alle. Det kan være vanskelig i mange lokalsamfunn å skille seg ut. Dette handler jo også om barna våre, det mest verdifulle vi har, og det kan være mange ting som gjør oss redd for at skolen ikke vil reagere på en god måte, i så fall vil det kunne være ekstra vanskelig å skulle stå i en slik kamp. Det er også mange som føler de ikke har tid til å ta slike kamper, og det er meget forståelig – for det kan ta en del tid. Derfor er det viktig å vise at en del protestmuligheter er lavterskelaktiviteter som i liten grad vil spise opp tid eller sette deg selv i spotlighten. Her er noen muligheter for å bidra:

Meld fra til Human-Etisk Forbund
Hvis du opplever at skolen gjør overtramp når det gjelder KRLE, skolegudstjenester eller andre ting som har med religionsuttrykk i skolen, ta kontakt med Human-Etisk Forbund på skole@human.no. For å kunne vite hva som foregår ute i skolen så er det nødvendig at de får vite om dette. Dette er informasjon som da vil bli brukt til å korrigere problemet. Du vil også kunne få råd om hva du har krav på og hvordan du kan gå frem. Du kan også ta opp problemstillinger i Facebook-gruppen “Nei til forkynnelse og religionsutøvelse i skolen og barnehagen“, men gjør gjerne begge deler i så fall.

Søk fullt fritak fra KRLE
Nei, du kan dessverre ikke få fritak fra KRLE-faget. Det er ikke mulig ut i fra det nåværende regelverket. Det som derimot er mulig er å søke om fritak. Man vil få nei, men samtidig vil det bli en del av tallgrunnlaget som kan brukes senere. Dette vil være svært håndfast bevis på at faget er uønsket i befolkningen hvis man ser at fritakssøknadene blir flere etter innføringen av faget.

Hvis du vil lese mer om hva du faktisk kan få fritak fra så finner du det her: “Hva slags rettigheter har jeg i forbindelse med KRLE“.

Bli med i FAU
Et av kravene for at skolegudstjenester skal bli arrangert er at det skal være tatt opp med FAU eller lignende organer. Det å sitte i FAU vil nettopp gi en direkte stemme for deg til å fremme ditt syn i denne saken. Det er ikke sikkert at du vil få viljen din, men det er langt lettere enn når du ikke har denne muligheten. Hvorvidt det er mye arbeid kommer litt ann på de forskjellige skolene, men ut i fra egen erfaring er dette ting som bare kommer ens egne barn til gode og bare noen få ganger i året. FAU er også en glimrende måte å få tatt opp problemstillinger knyttet til dette i skolehverdagen uten at man nødvendigvis blir den forelderen som bare klager.

Sosiale media
Del gjerne også videoer, bilder, og nyhetssaker som dreier seg om skolegudstjenester og KRLE. Dette bidrar til å spre oppmerksomheten rundt dette. Det skaper ikke nødvendigvis i seg selv en endring, men det bidrar til bevissthet rundt problemstillingen og kan vekke andre til å ta opp hansken. Human-Etisk Forbund har allerede produsert en del gode ting her allerede. Så del en slik video i dag. Her finner du noe å dele om KRLE og skolegudstjenester. Du finner også mange ting å dele på nettsidene JatilRLE.no og Skolegudstjenester.no, og på Facebook-sidene Ja til RLE, Nei til KRLE, og Skolegudstjenester.no.

Det er med andre ord gode muligheter for de som ønsker å bidra, uten at dette skal gå ut over andre ting i eget liv. De som har litt mer tid kan bli med i Human-Etisk Forbund, Humanistforbundet, eller bli aktive i politiske partier (for å få muligheten til å være med å påvirke partiprogrammene). Det som er viktigst er at man er med, at man bidrar til å sørge for en sekulær skole – en skole for alle, hvor livssynet til elevene ikke skal føre til at elever, foreldre og lærere føler at de ikke blir respektert, hørt, eller at de blir diskriminert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *