Sørger Bergen kommune for begravelseslokaler i Åsane bydel?

Frem til 01. oktober kan Bergen kommune søke om statlige midler til egnede begravelseslokaler i Åsane, men kommer de til å gjøre det?

I hele Bergen kommune (og Hordaland fylkeskommune) så finnes det bare to egnede lokaler som passer til å gjennomføre gravferdsseremonier. I hvert fall så lenge den avdøde ikke tilhører Den norske kirke eller andre kristne menigheter. Begge disse to lokalene ligger ved siden av hverandre i nærheten av Haukeland sykehus inne i byen. Den avdøde bør også passe på å ikke være for populær siden det største av disse to rommene kun rommer rundt 150 mennesker. Dette er skamfullt. En bydel med så mange mennesker som Åsane har kan ikke være seg bekjent med at den ikke kan ta farvel med sine beboere på en verdig og ordentlig måte.

Det er ganske strengt hva som regnes for å være et godt, verdig og egnet seremonirom for begravelser. Blant annet er det krav om at ”seremonirommet skal ligge praktisk til i bygningen slik at det på en verdig og enkel måte skal kunne fraktes kiste inn i, og ut av, rommet” og ”[rommet] skal være skjermet for innsyn fra besøkende/brukere i den øvrige delen av bygningen”. Det er også nødvendig at rommet er ”skjermet for støy” og at ”innredningen og utsmykningen skal være nøytral og fleksibel, slik at rommet kan brukes uavhengig av livssynsmessig eller religiøs tilknytning”. Det er med andre ord ikke bare bare å ta et hvilken som helst stort rom for å kunne gjennomføre en begravelse.

Medlemmer av Den norske kirke har ingen slike problemer. Det er ingen mangel på kirker i Åsane bydel. Kirker som kommer i flere størrelser. Det er med andre ord er det ingen mangel på verdige lokaler i nærheten av eget bosted. Så lenge man tilhører riktig religion

Dette bør det være mulig å fikse opp i. Bergen kommune har nå frem til 01. oktober mulighet til å søke om statlige midler til å bygge livssynsnøytrale seremonirom. En glimrende anledning for å bygge livssynsnøytrale seremonirom der hvor folk faktisk bor. Det er ingen tvil om at det trengs flere livssynsnøytrale seremonirom i en så stor by som Bergen. Det heller ikke være noen tvil om at de bør ligge mer spredt enn de gjør i dag og at det også må være plass til at den avdøde har mange venner og stor familie. Det er skamfullt at det i en så stor bydel som Åsane at det ikke finnes noen verdige lokaler for gravferder.

Tar dere stafettpinnen videre, Bergen kommune?

Dette debattinnlegget ble trykket i Åsane Tidende 02.09.2015 med tittelen “Begravelseslokaler i Åsane bydel”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *