Skolegudstjenestene fungerer ikke godt i Bjørgvin, Nordhaug

Biskop Halvor Nordhaug hevder i Vårt Land 16. november at skolegudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme. Det er det ingenting som tyder på…

Jeg er ikke veldig overrasket over biskopens forargelse over Utdanningsdirektoratets endringer i regelverket for gudstjenester i skoletiden. Dette var klart i hans innlegg i Bergens Tidende 5. november allerede før endringen skjedde. Argumentasjonen hans i Vårt Land 16. november er til forveksling lik det tidligere innlegget og inneholder således lite nytt fra den kanten.

Det er midlertidig noen momenter i denne argumentasjonen som fortjener å bli kommentert. Biskopen hevder blant annet at skolene er fornøyde, at gudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme, og at det er spesielt at Den norske kirke ikke ble spurt i forkant av denne endringen. Her er det mye som skurrer. Det er blant annet ikke spesielt rart at skolene er fornøyd med skolegudstjenesteordningen. Det er jo de som velger å gjennomføre den og hvordan de velger å legge denne ordningen opp. Skoler som ikke er fornøyde med med hvordan gudstjenestene skal legges opp velger rett og slett å ikke arrangere dette. Hvis de mener at gjennomføringen er dårlig så kan de med letthet sørge for at informasjon, fritaksordning og alternativ blir organisert på en bedre og mer likeverdig måte, og sørge for at ingen av elevene blir utestengt. Det er med andre ord ikke et relevant argument om skolene som mottager av denne tjenesten fra Kirken er fornøyd, siden alternativet for dem er så lett å oppnå. Det er elevene ordningen må og skal være god for.

Dernest påstår Halvor Nordhaug at skolegudstjenesteordningen fungerer godt i hans bispedømme. Det er det dessverre lite som tyder på. Human-Etisk Forbund Hordaland gjennomførte i 2013 en undersøkelse av praksis i Bergensskolene om denne tematikken. Dette resulterte i en rapport om temaet som kom ut i 2014. De færreste skolene i Bergen var villige til å svare på denne undersøkelsen, men av de rundt 20 skolene som svarte så var det kun en skole som hadde et godt og likeverdig alternativt opplegg. Flertallet av skolene informerte enten ikke om innholdet i det alternative opplegget, informerte veldig sent og uten å gi foreldrene rimelig tid til å gjøre en vurdering. Mange hadde opplegg for alternativet som var langt unna det man må kunne forvente av en slik kulturell happening som vi må kunne anse gudstjenesten som. Det var også en hel del andre problemområder i Bergensskolene dette året; som forkynnende undervisningsopplegg, påskespill i kirken, med mer. Jeg har problemer med å tro at biskopen ikke fikk med seg rapporten, men der kan jeg være behjelpelig om han ønsker det. Virkeligheten i Bjørgvin er langt unna den Halvor Nordhaug portretterer.

Det som er oppsiktsvekkende er ikke at Utdanningsdirektoratet sørger for at regelverket inneholder anbefalinger som vil gjøre denne ordningen bedre. Det som er oppsiktsvekkende er at biskopen har så stor motstand mot at elevene skal få rettighetene sine oppfylt.

Dette debattinnlegget ble publisert på Verdidebatt 17.11.2015 med tittelen “Skolegudstjenestene fungerer ikke godt i Bjørgvin, Nordhaug“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *