Forkynnelse har ingen plass i skolen, Berentsen

Terje Berentsen stilte, mandag 11 januar, noen spørsmål gjennom Bergensavisen om hvordan jeg kan mene at skolegudstjenester er forkynnelse. Han mente også at skolegudstjenester bare var i pakt med foreldrenes ønsker. Han kobler også sekularitet og verdinøytralitet som om det nødvendigvis var en og samme ting.

For å ta det første først, så er det skolene, Den Norske Kirke og Utdanningsdirektoratet som alle enige om at gudstjenester i skoletiden er forkynnelse. Det er med andre ord slik, Terje Berentsen at det ikke er noe spørsmål om det faktisk er forkynnelse som foregår når skolene går i kirken for å delta i religiøse ritualer der. Spørsmålet går mer på hvordan dette skal gjennomføres, eller om det kan gjennomføres, for at det skal være minst mulig problematisk for de av elevene eller de av foreldrene som føler at dette strider mot deres filosofiske eller religiøse overbevisning.

Samfunnet blir ikke verdinøytralt av å ikke fremme en bestemt religion over andre religioner. Når man først også trekker opp grunnloven så er det viktig at man også ser på grunnlovens §§16, 92, og 109, samt hva konvensjoner og traktater som Norge har undertegnet sier. Disse slår helt klart fast at Norges innbyggere har en soleklar rett til å selv utøve sin religion, til å bytte religion eller til å ikke ha religion. Deltagelse i religiøse ritualer på tvers av egne ønsker er i strid med dette. Derfor, for at skolene skal ha mulighet til å fortsette med gudstjenester i skoletiden så har Utdanningsdirektoratet konkretisert en del regler som må være oppfylt for at dette skal kunne gjennomføres. Mange skoler, også i Bergen, følger ikke disse kravene på en eller flere punkter. Dette skaper da en situasjon hvor en religion favoriseres og hvor elever og foreldre ikke har reelt valg når det kommer til deltagelse i gudstjenester i skoletiden, i en skole som skal være felles for alle elevene.

Berentsen trekker inn at man på nyhetssendinger hører bønnerop, men på nyhetssendinger hører man også kirkeklokker og ser reportasjer fra gudstjenester. Jeg har ikke sett noen protestere mot dette heller. Dette er ikke problematisk og jeg har ikke møtt noen som vil hevde at dette er problematisk, mest av alt fordi dette ikke noe man må delta i som beboer eller bruker av en offentlig fellesinstitusjon.

Du har helt rett i en ting, Berentsen, foreldre har rett til å oppdra barna sine i pakt med sin religion. Nettopp derfor er det fint at kirkene har gudstjenester hver søndag over hele landet, mange steder i hver by og hver kommune. Det er med andre ord ikke slik at det er noen grunn til at dette må gjennomføres i skoletiden. Med tanke på at Norge langt i fra er et monoreligiøst samfunn så ville det være usedvanlig arrogant av Norges kristne majoritet å kreve at de skal få drive med sine religiøse ritualer i skoletiden. Å skulle splitte opp elevmassen ytterligere ved å blande inn alle de andre trossamfunnene inn i skolehverdagen vil ikke løse dette, det vil skape ytterligere splittelser og stigmatisere enda mer de som tilhører små trossamfunn og livssyn som ikke har kapasitet til å reise rundt til skolene for å lage slike arrangementer. Særlig med tanke på at skolene har som arbeidsoppgave å nettopp motarbeide slik oppsplitting og mobbingen det kan medføre.

Så nei, Terje, dette er ikke et ikke-eksisterende problem. Elevenes trosfrihet og foreldrenes rett til å påse at denne blir fulgt blir brutt over hele Norge flere ganger i året. Derfor er det viktig at dette regelverket følges, at vi i og utenfor skolen passer på dette, og at elevene får opplæring i menneskerettighetene. Men ta gjerne med dine barn og barnebarn i kirken, den er åpen hver søndag.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergensavisen 19.01.2016 under tittelen “Forkynnelse har ingen plass i skolen, Berentsen”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *