Evalueringen må startes nå…

5. november lovet skolebyråd Pål Hafstad Thorsen at Bergen kommune skal gjennomføre evaluering av skolegudstjenestene. Det må startes nå…

Mange av skolene i Bergen kommune har en problematisk praksis knyttet til gudstjenester i skoletiden. Dette er blitt dokumentert i en rapport fra Human-Etisk Forbund, og det dokumenteres i mediesaker og klager til kommunen hvert eneste år. Dette er selvfølgelig ikke et problem i Bergen alene, men det er et problem også her. Dessverre er det ofte slik at så lenge det ikke er en aktuell sak, altså at vi ikke lenger er midt i julegudstjenestesesongen, så er dette ikke noe som interesserer verken media, politikere eller samfunnet generelt.

Pål Hafstad Thorsens løfte fra 5. november står dermed i faresonen for å bli glemt helt frem til neste jul. Det vil i så fall bety at vi heller ikke for julen 2016 vil se nevneverdig forbedring for praksisen i bergensskolene. Det er derfor viktig at skolebyråden og fagavdelingen for skole nå igangsetter undersøkelsen. Det burde ikke ta lang tid for dem å få tilbakemelding fra Bergens rektorer om hvordan de forskjellige skolene praktiserer regelverket knyttet til gudstjenester i skoletiden, hvordan de håndterer eventuelle øvingssituasjoner og hva de forskjellige skolene hevder at er likeverdige alternative opplegg. Som Thorsen selv skriver; ” [d]et har ikke vært god nok kontroll med hvordan skolene har praktisert skolegudstjenestene”. Dette må det endres på for å sikre at elevenes rettigheter, menneskerettigheter, ivaretas.

Det er heller ikke slik at problemet begrenser seg bare til tiden rundt jul. Det er flere bergensskoler som også gjennomfører gudstjenestebesøk i skoletiden også før påske og pinse. At dette i liten grad får oppmerksom skyldes nok heller at media ikke er spesielt interessert i tematikken før det blir jul igjen heller enn at det ikke begås overtramp også ved disse høytidene.

Det er ikke en veldig vanskelig evaluering som må gjennomføres. Det er heller ikke mange spørsmål som må besvares av skolene for at kommunens fagavdeling skal kunne presentere for Bergens befolkning en fortelling om hvordan situasjonen faktisk er i bergensskolene. Dette er et viktig element i det hele, rapporten må bli offentlig. Dette er viktig slik at vi som er foreldre, vi som er interesserte og vi som prøver å påse at regelverket følges skal få en faktisk mulighet til å se hva som danner grunnlaget for konklusjonen som presenteres til skolebyråden. Ikke for å henge ut enkeltskoler, men for å sikre at informasjonen stemmer.

For å avslutte vil jeg gjenta mine krav fra 27. oktober 2015, de er fortsatt aktuelle og det er fremdeles Schjelderup, Thorsen og Persen som må oppfylle dem. Tre enkle ønsker for å sikre bedre håndtering av gudstjenester i skoletiden i Bergen kommune:

  • At det innføres krav om aktiv påmelding til begge alternativene.
  • At kravet om likeverdighet ikke bare blir pene ord på et pent papir.
  • At Bergen kommune selv gjennomfører en evaluering for å kontrollere hvordan regelverket praktiseres i skolene i dag.

Start evaluering nå, Thorsen, så kan vi ha konklusjonen klar før det igjen blir sesong for gudstjenester i skoletiden og for sent for skolene å gjøre noe med dagens feilaktige praksis. Elevenes rettigheter må sikres, også når rettighetsutfordringen er gamle tradisjoner…

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 20.03.2016 under tittelen “Pål, du lovet!“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *