Burkini, det har vi da ikke noe med…

Det har stormet mot Finnsnes barneskole etter vurderingen om å tillate burkini, men dette har vi da ingenting med….

Nei, vi har faktisk ikke noe med hva slags badetøy elevene, eller de badende generelt sett, bruker så lenge det faktisk er snakk om badetøy. At mange gutter i mange gymklasser landet rundt bruker bokser under badeshortsen i forbindelse med svømming er langt mer uhygienisk og faller i større grad utenfor begrepet badetøy. Dernest er det viktig å slå fast at det ikke er noe som tilsier at det er noe mer seksualisering å ikle sine barn bikini enn burkini.

Som lærer og forelder må jeg innrømme at jeg har litt problemer med hele debatten. Ikke fordi at den ikke er viktig å ta, både med tanke på syn på kropp og med tanke på integrering, men dette er ikke noe som burde vært utløst av at en skole hadde tillatt dette badetøyet. Skolen skulle ikke ha gjort en vurdering av dette overhodet. Så lenge elevene bruker egnet tøy laget for svømming og bassengbruk skal ikke skolen ha noe med hvordan dette ser ut. Enten det betyr at min datter kommer i en ”badebokser” uten overdel eller Ahmeds datter kommer i en burkini. Det er hvorvidt det er tøy laget for svømming som burde være avgjørende.

Dernest har jeg litt problemer som lærer og humanist med å se problemet. Så lenge undervisningen og kunnskapsoverføringen kan gjennomføres i tråd med kunnskapsmålene som er satt for undervisningen, så er det viktigste at elevene gis muligheten til nettopp dette. For noen vil dette innebære at undervisningen gjennomføres i et slikt plagg. Med tanke på at alternativet for mange religiøst konservative foreldre er å kreve at svømmeundervisningen foregår i kjønnsdelt så ville jeg tenke at dette ville være å foretrekke. Vi har tidligere sett av forskjellige saker rundt om i Norge at kjønnsdelt svømmeundervisning er i tråd med fritaksparagrafen i opplæringsloven (§2-3a) så lenge dette bare er for kortere perioder og med klart formål. Det ville i tillegg være særlig uheldig for oss ateistiske humanister å angripe denne lovparagrafen all den tid det også er denne paragrafen som er brekkstangen i kampen for en forkynnelsesfri skole.

Jeg har også problemer med denne kritikken mot Finnsnes skole og kritikken mot burkini generelt. Jeg ser ingen vesensforskjellig seksualisering av unge kropper med verken bikini eller burkini. Det samme hensynet til tildekning ser man også ved bruk av badedrakt for jenter i denne alderen. Det handler om at samfunnet anser at jentekroppen som noe som må dekkes til, uavhengig av om det er noe å dekke til eller ikke. At man dermed lager større ramaskrik over burkini enn at småbarn har på seg bikini handler ikke om at man vil beskytte småjentene, det handler om en kamp mot islam.

Jeg vil ikke påstå at burkini er et fremskritt, jeg vil heller ikke påstå at bikini noen gang har vært et fremskritt for småbarn – jeg vil derimot påstå at det er langt viktigere at også jenter med konservative muslimske foreldre lærer å svømme. Så lenge det faktisk er badetøy som benyttes til svømmeundervisningen så burde ikke verken vi eller Finnsnes skole legge oss opp i dette. Da er det viktigere at vi tar tak i den uhygieniske bruken av boksere under badebuksen eller samfunnets generelle holdning om at småjenter må dekkes til i større grad enn smågutter.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 15.07.2016 under tittelen “Burkinibarna“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *