Jul i fellesskolen – for alle barna

Terje Berentsen skriver at evolusjonsteorien er ateistisk forkynnelse og at andre trossamfunn selv får stå for alternative opplegg i skolen – begge deler er feil.

Terje Berentsen kommenterer 10. oktober mitt innlegg i Dagen fra den 30. september. Her trekker han frem sin bekymring for at skolen skal være kritisk, pluralistisk og objektiv som det så fint heter i opplæringsloven, i den såkalte KRLE-paragrafen (§2-4). Han trekker også frem at referanser til evolusjonsteorien er ateistisk, og at alternativer til gudstjenester i skoletiden er det de andre trossamfunnene som må stå for.

Det er litt vanskelig å vite hvor jeg skal starte. Først å fremst så er det viktig å vite det at religionsfaget ikke skal være i skolen for å sikre en opplæring i tro, og skal heller ikke formidle innholdet i religionene som sannhet. Derimot så skal faget sikre kunnskaper om de forskjellige religionene, på en respektfull måte, men også med et kritisk øye. Akkurat på samme måte som vi gjennomgår andre temaer i skolen. Det er med andre ord foreldrene selv og kirken som må stå for trosopplæringen, derav også trosopplæringsreformen. Dette gjelder for alle ting i skolen, enten familiene er kommunister, kristne, muslimer, jøder, buddhister, kapitalister, nordmenn eller kommer fra Iran. Man vil høre ting som ikke nødvendigvis stemmer overens med det verdensbildet man selv har, men det skal være i respekt.

Dernest tenker jeg det er viktig å få klarhet i en ting, og det er at evolusjonsteorien ikke sier noe som helt om gud eller guder. Det er med andre ord uproblematisk å være kristen, muslim, buddhist eller religiøs på andre måter og samtidig akseptere det vitenskapen forteller om evolusjonen som foregår og har foregått i verden. Den kan heller ikke brukes til å motbevise guds eller guders eksistens. Det er med andre ord ingen ateistiske henvisninger til evolusjonsteorien. Det er heller ikke ateistisk forkynnelse å ikke ”legge skylden” for evolusjonsteorien på Gud. Faktum er at teorien bare forteller noe om det vi ser i verden.

Det viktigste å understreke i mitt svar til Berentsen er allikevel dette med hvem som skal arrangere de alternative tilbudene som må foreligge om skolene skal ta med seg elever på gudstjeneste i skoletiden – det er skolene selv. Regelverket fra Utdanningsdirektoratet og opplæringsloven forutsetter at alternativet skal være klart før invitasjon til gudstjeneste og alternativet går ut til elevene. Det er heller ingen tvil i lovverket om at det er skolene som skal stå for dette alternativet. Noe annet ville ikke vært gjennomførbart mange steder i landet, og det ville heller ikke vært rettferdig mot elever som ikke er medlem noe sted eller som er medlem i noe annet enn det majoriteten er medlem av der de bor. Likebehandling, ikke-diskriminering og ikke-stigmatisering må være grunnprinsippene når vi har en fellesskole for alle elevene, uavhengig av religiøs eller filosofisk bakgrunn. At skolevesenet kom i stand som en del av misjoneringen av Norge er ikke et gyldig argument for at skolen skal være forkynnende eller diskriminerende.

Det er heller ingen tvil om at selv uten et forkynnende religionsfag og uten gudstjenester i skoletiden så vil kristendommen ha et fortrinn i skolen. Kristendommen og den kristne delen av norsk kulturhistorie gjenfinnes i nær alle fag, med unntak av kroppsøving.

Grunnloven og opplæringsloven er tydelige på at de skal sikre, opprettholde og fremme menneskerettighetene – det inkluderer trosfriheten, også i skolen.

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 18.10.2016 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *