Du skal ikke lyve, Emil André…

Husker du det åttende budet, Emil André? Det om at du ikke skal lyve.

Du lurer i Aftenposten på hva som er problemet med skolegudstjenester. Du hevder også at det å ikke ha skolegudstjenester er å avvise religionens plass i samfunnet og at Human-Etisk Forbund skyver muslimer og nye landsmenn foran seg i kampen mot skolegudstjenester. Det første skal jeg hjelpe deg med, nummer to skal jeg avkrefte at stemmer, og nummer tre vil jeg hevde er direkte løgn.

Problemet med skolegudstjenester er ikke at det er spesielt farlig – problemet med skolegudstjenester er at det er forkynnende virksomhet til fordel for et trossamfunn inn i en fellesskole. En skole som skal være for alle elevene og for alle familiene i hele Norge. I et land som får stadig flere ikke-religiøse, stadig flere ikke-troende, hvor det blir stadig færre medlemmer av statskir… unnskyld folkekirken, og hvor stadig færre døpes. De som ikke er medlemmer noe sted er den raskest voksende ”religiøse” gruppen i Norge. Når skolen skal være for alle, uavhengig av hvilken tro eller hvilket livssyn de har så kan det ikke være slik at et trossamfunn har direktetilgang inn i skoleverket – særlig ikke for å bedrive forkynnende virksomhet.

Du har rett i en ting, Erstad, og det er at religion er en viktig ting i våre samfunn og i vår verden. Det kommer ikke jeg som ateist unna – det er også hovedgrunnen til at jeg er for et godt og likebehandlende religionsfag i skolen. Nettopp at vi har et slikt fag og at det har det timetallet det har er et bevis på at skolen ikke avviser religionens plass i samfunnet, og det er heller ikke nødvendig med forkynnende virksomhet i skolen for at man skal kunne ta inn over seg at religion har hatt, fremdeles har, og i fremtiden sannsynligvis vil ha en fremtredende plass i våre samfunn. Samtidig er det viktig å huske på at de religiøse ritualene i skolen kun kommer et trossamfunn til gode – om det virkelig var det livsynsåpne samfunn, mer forståelse for hverandre, og mer interreligiøs dialog du ønsket så ville du jobbe for at elevene også skulle delta i de religiøse ritualene til andre trossamfunn. Også der i aktiv deltagelse.

Det mest alvorlige Emil André er allikevel at du hevder at Human-Etisk Forbund skyver muslimene foran seg. Jeg følger skolegudstjenestedebatten tett – både innleggene fra forbundet og de som kommer fra mennesker utenfor organisasjonen, på begge sider av saken. Muslimene brukes rett og slett ikke av motstanderne av skolegudstjenestene i denne diskusjonen. Det er stort sett etnisk norske ikke-religiøse mennesker som krever at skolen skal være forkynnelsesfri – på vegne av seg selv, sine barn, og våre alles barn, alle de som er en del av fellesskolen.

Det er helt legitimt å være for at vi skal ha forkynnelse inn i skolen, men vær i det minste ærlig i argumentasjonen, Emil André…

Dette debattinnlegget ble refusert hos Aftenposten 09.11.2016 på grunn av flere samtidige svar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *