Fylkesmannen overser foreldrene

Fylkesmannen i Rogaland velger å overse at Utdanningsdirektoratets regelverk ber om at foreldrene skal rådføres før skolen takker ja til en invitasjon om gudstjenestedeltagelse.

Karmøy kommune har i likhet med enkelte kommuner rundt i landet fått et politisk vedtak på at alle skolene i kommunen skal gjennomføre gudstjenester i skoletiden. Dette har fylkesmannen i Rogaland sett på og har kommet frem til at dette er et vedtak som er fattet i tråd med de retningslinjene som finnes på området. Dette er dessverre feil. Regelverket for gudstjenester i skoletiden forutsetter at om skolen skal takke ja til en slik invitasjon så skal det skje i samråd med foreldrene og elevene. Dette betyr at invitasjonen må tas opp med foreldrene i forkant av at man takker ja, for eksempel gjennom samarbeidsutvalgsmøter eller FAU. Dette mangler når dette er et krav som kommer fra politisk ledelse i kommunen.

I vinter stilte jeg følgende spørsmål til Utdanningsdirektoratet: ”Kan kommunene tvinge rektor og skolene til å gjennomføre skolegudstjenester?”. Svaret jeg da fikk fra direktoratet var at ”Det er opp til den enkelte skoler å vurdere hvilke julearrangementer man ønsker å ha”. Når vi samtidig også ser at kommunens vedtak fratar foreldrene deres mulighet til medbestemmelse så bør det være åpenbart at avgjørelsen i lovlighetsvurderingen er i strid med det som skolene har av regelverk å forholde seg til fra før av.

Denne avgjørelsen og det opprinnelige vedtaket er dessverre betegnende for mange avgjørelser på dette feltet i Norge. Både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Grunnlovens §16 oversees i vedtak på Stortinget, kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn, og vi ser at dette feies under teppet. Vi må ta det seriøst at det å tilhøre et trossamfunn og delta i religiøse ritualer er noe som er foreldrenes og barnas oppgave, ikke skolens. Så kan vi som lærere fortelle og forklare om religioner og livsyn, og om vi får mer ressurser kan vi også ta med elevene på ekskursjoner til kirker, templer og moskeer slik at elevene kan få en faglig innføring innenfor rammene av KRLE-faget.

Fylkesmannen i Rogaland bør se på denne saken på nytt, gjerne i kommunikasjon med Utdanningsdirektoratet. Den nåværende vurderingen holder ikke vann.

Dette debattinnlegget ble publisert av Haugesunds avis 22.02.2017 under tittelen “Fylkesmannen overser foreldrene“. Det ble trykket i Stavanger Aftenblad 27.02.2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *