Vi trenger en bedre seksualitetsundervisning i norsk skole

Elevene våre trenger god kunnskap og kjennskap til sin egen seksualitet, til variasjon i kjønnsidentitet, og til grensesetting – både i den offentlige skolen og i kristne friskoler.

I et livsløpsperspektiv så vet vi at en god psykisk og en god fysisk helse er viktig – både for individene og for samfunnet som en helhet. Vi glemmer ofte å nevne at det er like viktig med en god seksuell helse, av akkurat de samme grunnene. Derfor er det viktig at elevene våre lærer om sin egen kropp, om seksualitet, om variasjoner i kjønnsidentitet, om grensesetting, om reproduksjon, normer, kjønnsroller, rettigheter og mer. Det er mye de trenger å vite og mye de skal gjennom. I tillegg er det viktig at de lærer gode holdninger.

En seksualitetsundervisning som tar opp reproduksjon og kjønnssykdommer noen få ganger i løpet av skolen, typisk sett i 5. eller 6. klasse og i 9. eller 10. klasse, kan ikke gi den nødvendige informasjonen og kommer typisk sett alt for sent til å virkelig ha den nødvendige påvirkningen. Derfor er det viktig at vi jobber for at elevene våre skal få en alderstilpasset og gjennomgående seksualitetsundervisning, fra barnehagen og førsteklasse til ut videregående. En tverrfaglig seksualitetsundervisning som tar opp mange forskjellige typer problemstillinger – enten det dreier seg om reproduksjon, følelser, grenser, identitet eller andre sider ved menneskets seksuelle helse.

Det er nettopp her muligheten for å få ned voldtekts- og trakasseringstallene ligger. Det er her muligheten ligger for å redusere antallet uønskede graviditeter og for å få ned aborttallene. Gjennom å gi elevene verktøy, kompetanse, og informasjon kan vi gjøre noe på alle disse områdene. Vi kan ikke fortsette med taktikk hvor man stikker hodet i sanden på dette området slik for eksempel Alta Kristne Skole gjorde når de satte klare begrensninger til hva helsesøster kunne snakke om og hva hun kunne dele ut til elevene. Det blir ikke mindre sex av å ikke gi informasjon – det fungerer heller stikk motsatt. Elever som får god seksualitetsundervisning debuterer gjennomsnitt senere seksuelt enn de som ikke får seksualitetsundervisning.

En god start ville være at alle skoler, både offentlige og friskoler, tar i bruk opplegg som for eksempel UKE6 fra Sex & Politikk. Allikevel, det burde ikke være nødvendig at en privat aktør står bak et slikt opplegg. Dette burde komme som et opplegg og krav fra Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet. Et krav til alle skolene – alle elevene har behov for denne kompetansen og disse verktøyene.

Å ikke gi god, grundig, og gjennomgående seksualitetsundervisning er å svikte elevene. Det kan man ikke være bekjent av, verken i offentlige skoler eller i friskoler.

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 10.02.2017 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *