Undervurderer vi konfirmantenes intensjoner?

Våren er her og det er klart for vårens vakreste eventyr – konfirmasjon. En tid der ungdommen skal feires og settes i sentrum. Men, og det er et stort men: på denne tiden begynner også raljeringen over konfirmantenes intensjoner med konfirmasjonsfeiringen – man skulle nesten tro at det bare er penger som står i hodet på konfirmantene.

Som konfirmasjonsledere for Humanistisk konfirmasjon er det vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsene som ofte gis i debattinnlegg, radioinnslag og i sosiale medier på denne tiden. Når vi spør konfirmantene første kurskveld om hvorfor de har valgt å konfirmere seg humanistisk og hvilken motivasjon de har, er det noen konfirmanter som nevner penger som en av flere faktorer. For de aller fleste er det imidlertid et ønske om å bli kjent med andre og å lære nye ting, samt å få diskutere og engasjere seg i samfunnet de lever i som kommer høyt oppe på listen.

I forbindelse med Humanistisk konfirmasjon deltar konfirmantene på et kurs over 11 uker, med mange forskjellige temaer. Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse, mobbing, seksualitet, identitet, rus, og det å være et godt menneske.

Det vi opplever er at konfirmasjonskursene er et sted der konfirmantene møter andre ungdommer enn dem de vanligvis omgås – de diskuterer, reflekterer og får høre andres synspunkter på en rekke ulike problemstillinger. Vi konfirmasjonsledere er med for å utfordre konfirmantene, samle dem, og styrke deres evne til selvstendig argumentasjon og tankegang gjennom dette arbeidet.

Vi møter engasjerte ungdommer, late ungdommer, og ungdommer som gnistrer til bare temaet er riktig – og vi ser en utvikling, fra de kommer til oss første gangen i slutten av januar og til de forlater oss siste helgen i april. En utvikling i modenhet og refleksjon som vi gleder oss over, og som gjør det gøy å være konfirmasjonsleder. Det er med stor stolthet vi leder dem ned trappene i Grieghallen og deltar i feiringen av dem.

Når voksne tar for gitt at konfirmanters motivasjon utelukkende er av økonomisk art, mener vi at dette er å undervurdere ungdommene våre. Det er å redusere deres konfirmasjonstid til noe den ikke er, og den nye kunnskapen de har opparbeidet seg havner i bakgrunnen. Uansett om konfirmantene har vært i Kirken, hos Human-Etisk Forbund, eller andre – har de deltatt over lang tid på et konfirmasjonsopplegg der de forhåpentligvis har fått med seg lærdom, gode minner, nye perspektiver og vennskap som vil følge dem resten av livet. Det synes vi er verdt å feire.

Dette debattinnlegget ble publisert av 29.04.2017 med tittelen “Vårens vakreste eventyr“. Skrevet sammen med Ingrid Weltzien i Konfirmasjonsutvalget i Human-Etisk Forbund Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *