Menneskerettighetene er premisset for seksualitetsundervisningen

Elevene har etter menneskerettighetene krav på god og riktig informasjon om seksualitet, samliv, og identitet. De har også krav på god tilgang til prevensjonsmidler og informasjon om hvordan de skal brukes.

Sven Olav Høivik løfter i Dagen 11. januar diskusjonen om skolens opplæring i seksualitet, seksualitetsetikk, identitet og mer. Høivik er uenig i at skolen lærer bort det den lærer bort i dag om disse temaene. Altså en annen seksualmoral enn den som i dag oppfattes som den klassisk konservative seksualmoralen som kristendommen har stått for de siste par hundre årene. Han trekker dette opp i mot at religionsundervisningen hvor skolen presenterer de ulike religionene på en tilnærmet likeverdig og likebehandlende måte. Problemet med denne fremstillingen er at det ikke stemmer at religionene på generelt og juridisk grunnlag blir fremstilt likt, dernest at grunnlaget for en eventuell likebehandling av forskjellige syn på religion ikke er det samme som grunnlaget for at seksualiteten fremstilles slik den gjøres i skolen i dag.

Seksuelle og reproduktive menneskerettigheter omfatter menneskerettigheter som allerede er anerkjent i nasjonale lover, internasjonale menneskerettighetsdokumenter og omforente erklæringer som er Norge er forpliktet til å følge. Det er med andre ord en del av de grunnleggende og universelle menneskerettighetene som legges til grunn for den norske stats virke – i grunnloven, i opplæringsloven, og i læreplanene. Disse rettighetene inkluderer blant annet retten til å bli informert om og å ha tilgang til trygge, effektive, og rimelige metoder for fertilitetsregulering, og tilgang til seksualundervisning, respekt for kroppslig integritet, å velge om en vil være seksuelt aktiv eller ikke, og til fritt å kunne velge partner uavhengig av seksuell orientering og bakgrunn, uten å oppleve diskriminering, tvang eller vold. Blant annet.

Så når du ønsker at skolen ikke skal formidle at seksualitet kan forekomme utenfor ekteskapet, når du ikke ønsker at kondomer skal være tilgjengelig, eller når du ikke ønsker en annen fremstilling av ekteskapet enn den tradisjonelle så er dette å frata barna dine den nødvendige kunnskapen de trenger. Som lege og med utsikten fra legekontoret ditt burde du vite at en god seksualitetsundervisning fører til senere seksuell debut, færre tenåringsgraviditeter, færre aborter, og et tryggere og sikrere seksualliv. Manglende seksualitetsundervisning og en avholdenhetslinje fører til det stikk motsatte.

Det er også viktig å understreke at religionsundervisningen i dag ikke er likebehandlende, selv om den bør være det. KRLE-faget legger til grunn en kvantitativ overvekt av kristendom i religionsfaget i grunnskolen. Dette innebærer at det blir en mangel på likebehandling i religionsfaget. Det er allikevel slik at religionen skal og bør fremstilles på likt grunnlag. Faget skal ikke ta stilling til riktigheten av de religiøse påstandene til religionene, men fremstille dem på en religionsvitenskapelig måte. Fordi en skal fortelle om livet i disse religionene, om trosoppfatninger, menneskesyn, læresetninger og så videre. Temaene som skal gjennomgås innenfor hver religion inneholder også den aktuelle religionens syn på kjønn og seksualitet, så på det området kommer det tradisjonelle synet på kjønn og ekteskap ofte frem, også for kristendommen. Det er ikke en del av faget å vurdere hvilken religion som er den “riktige”. Skolen skal med andre ord ikke sørge for trosopplæringen til den enkelte religion. Skolen skal sørge for at alle lærer om alle religionene. På samme måte som skolen skal sørge for at elevene får den opplæringen de trenger for å sikre seg rettighetene sine, også når det kommer til seksualitet, reproduksjon og identitet.

Da må vi respektere deres seksuelle og reproduktive rettigheter – dette innebærer at de får vite at det er de selv som har kontrollen for og bestemmer over deres egen seksuelle praksis. De må også vite om og ha tilgang til de nødvendige prevensjonsmidler. Uavhengig av om dette betyr at de innleder romantiske og seksuelle forhold med kun 1 person, mange personer eller ingen personer. Det er helt opp til dem, ikke til oss som foreldre.

Dette er den lange utgaven av et debattinnlegget som ble trykket i Dagen 17.01.2017 under tittelen “Menneskerettighetene er premisset for seksualitetsundervisningen“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *