Norske barn har tilbud om minst 52 gudstjenester i året …

Jonas Andersen Sayed er bekymret for at norske barn ikke får nok tilbud om gudstjenester i løpet av et år – det har de i dag.

Det er beklagelig å lese KrFU-lederens argumentasjon i Haugesunds Avis 30. april. Når Sayed påstår at motstanderne av gudstjenester i skoletiden hevder at gudstjenester er «støtende for elever med andre livssyn» så er det en stråmann som ikke burde forekomme. Derimot så er det helt riktig at fenomenet hvor norske skoler går 10 til 40 ganger i gudstjeneste kirken i løpet av ti år, og hvor øving til dette opptar mye tid i forkant, er ekskluderende. Det burde ikke komme som en overraskelse.

Per i dag så er det nær ingen elever i den norske skolen som bor slik at de ikke har mulighet til å gå til gudstjeneste i en kirke minst 52 ganger i året. Dette burde være et godt nok tilbud til at de som ønsker det kan få muligheten til å gå i kirken – når de føler for det. Så kan vi andre lære om religioner, livssyn og tro i religionsfaget i skolen. Når skoletiden allerede er så full som den er, og så proppet med innhold, så er ikke det å kreve at en halv dag pluss øving til denne skal gå med til kirkegang en riktig prioritering for norsk skole. Særlig når vi vet at mange skoler gjør dette mer enn en gang i året – opp til fire ganger i året, hvert år.

Det kunne vært forsvart ut i fra et læringshensyn at elevene skulle delta på gudstjenester 1-2 ganger i løpet av skoletiden. Med deltagelse i fredagsbønn, offerritualer, og andre religiøse seremonier i løpet av de andre årene. Det er likevel noe helt annet enn dagens skolegudstjenestepraksis og kunne ha blitt gjennomført som en del av KRLE-faget.

Jonas setter også et likhetstrekk mellom det å gå i kirken og det å ha bena trygt plantet i vår kultur og vår historie. Det er ingen nødvendig kobling her. Å sette et slikt likhetstrekk tilsier i tillegg at luthersk kristendom er DEN norske religionen som ALLE gode nordmenn skal være en del av. Dette blir feil, og viser en blindhet med tanke på både tradisjoner og historiske endringer.

Norsk kulturarv er ikke truet av at elevene selv går i kirken på fritiden om de ønsker dette. De har minst 52 muligheter til dette i året. Det burde være nok.

Dette debattinnlegget ble publisert av Haugesunds Avis 02.05.2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *