Helsesøster søkes!

I vårhalvåret var det mangelen på helsesøster på Ytrebygda skole som skapte mye oppstuss, men visste du at Skranevatnet skole heller ikke har den helsesøsterdekningen skolen skal ha?

Helsesøstrene gjør en viktig jobb på skolene våre. Både fordi de står for viktige deler av vaksinasjonsprogrammet og utfører andre helsekontroller av alle barna som går gjennom skolesystemet våret, men også fordi de bidrar som samtalepartnere og et lavterskeltilbud for de som sliter i skolen. Derfor er det så viktig at helsesøstrene er tilgjengelige på skolene, og at det er ressurser nok slik at elevene slipper å møte stengte dører når de sliter.

I våres ble det elevstreik på Ytrebygda skole når skolen sto uten helsesøster i mer enn to måneder. En helsesøster de tidligere hadde hatt opptil 3 dager i uken. Umiddelbart tenker jeg at en helsesøsterdekning under 100% på en skole er for dårlig, det er ikke slik at elevene bare sliter i helsesøsters kontortid, men en slik dekning er i hvert fall i nærheten av normtallene i helsedirektoratets anbefaling. Med sine 365 elever så tilsier dette en 66% stilling på dette helsesøsterkontoret, eller cirka 3 ganger i uken. Så det er i det minste en god start nå når Ytrebygda skole igjen skal få helsesøster flere dager i uken.

Det som er like bekymringsfullt er at Skranevatnet skole har en like stor mangel på helsesøstre som det Ytrebygda hadde i vår, uten at det har skapt noen oppmerksomhet. Skranevatnet skole har riktignok en helsesøster som er der hele uken (100% stilling), men fordi skolen er såpass mye større så skulle skolen hatt 169% helsesøsterdekning. Sagt på en lettere måte, de mangler en helsesøster 3,5 dager i uken.

Uten å ha sjekket tallene for de andre skolene i Fana og Ytrebygda tyder dette dessverre på at vårt område av Bergen har stor underdekning av helsesøstre på skolene våre. Det hjelper ikke at det også andre steder er problemer med helsesøsterdekningen, og at andre også synder mot disse anbefalingene. Elevene i vårt område har behov for tjenestene helsesøstrene kan og skal tilby.

Helsebyråd Rebekka Ljosland har en jobb å gjøre!

Dette debattinnlegget ble trykket i Fanaposten 14.08.2018 under tittelen “Ikke bare Ytrebygda skole som mangler helsesøster“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *