Kristne skolelag vil omvende skeive elever

Jeg er mer bekymret over at Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) er med i forumet for omvendelse av homofile, enn at Ropstads menighet er det.

Mange har i etterkant av utnevnelsen av Ropstad reagert på at hans menighet er med i en organisasjon som ønsker å omvende homofile, lesbiske og transpersoner. «Til Helhet» ønsker å formidle at seksuell orientering og kjønnsidentitet er noe som kan endres. De skriver blant annet at de «ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette». En kan selvfølgelig reagere på at en «ordinær» frimenighet mener dette, og er med i en slik organisasjon, men jeg opplever det som mer bekymringsfullt at Laget er en del av den samme organisasjonen.

Laget organiserer blant annet kristne skolelag ute på norske videregående skoler og ungdomsskoler, i tillegg til forskjellige aktiviteter på norske høyskoler og universiteter. Det er virksomheten ute blant skoleelevene som gjør at jeg blir skeptisk når jeg ser at Laget er en del av «Til Helhet». Elevgruppene som Laget møter i ungdomsskole og videregående er i de mest sårbare pubertetsårene. De er i en alder som allerede er vanskelig nok for dem som opplever at de har en annen seksuell orientering eller annen kjønnsidentitet enn det som er forventet av dem, om de ikke også skal måtte bli utsatt for denne typen skampåføring og press.

I utgangspunktet er jeg positiv til at elever i ungdomsskole og videregående skole kan organisere religiøse og sekulære fritidsaktiviteter og klubber slik de selv ønsker på fritiden. Dette inkluderer også fritiden på skolen, friminuttene. Mer problematisk blir det om Laget går inn i skolen med en holdning om at konversjonsterapi er ønskelig og gjennomførbart. Det samme gjelder om de går inn i skolen med en holdning om at homofile, lesbiske, og bifile ungdommer ikke skal leve ut sin seksualitet. Selv om Laget ikke går inn i skolene med en plan om å drive aktiv «seksualitetsundervisning» basert på sitt synspunkt, så forteller dette synspunktet noe om hvilket utgangspunkt de har når de går inn i samtaler om temaet, når temaet dukker opp.

Unge skeive og transpersoner er i en sårbar fase, og det er mange som sliter med å komme ut av skapet både for seg selv og for omverdenen. Lagets formål er å forkynne Bibelen, hvor det står at mennesket er skapt i Guds bilde. Skolens formål er blant annet at elevene skal mestre sine egne liv. Derfor må de bli møtt av rollemodeller som støtter og trygger dem på at de er «riktige» akkurat slik de er (skapt). Da kan vi ikke ha ungdomsorganisasjoner ute i skolene som ønsker skadelig omvendelsesterapi for de skeive elevene.

Dette debattinnlegget ble trykket i Aftenposten 01.02.2019 under tittelen “Kristne skolelag vil omvende skeive elever“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *