Skolelag må reguleres

Når elevene organiserer gruppebaserte aktiviteter i friminuttene er det nødvendig at dette skjer innenfor gode rammer satt av skolene. Uansett om det er regler for eksterne aktører, frekvens eller markedsføring.

Enten det gjelder regler for hvor ofte det skjer, hvordan det skal reklameres for, eller om en kan hente inn eksterne aktører så er det viktig at elevinitierte skolelag av forskjellige slag tar hensyn til disse reglene. Det er skolen som står ansvarlige når det hentes inn eksterne andaktsholdere og foredragsholdere til elevinitierte friminuttsaktiviteter i skolen. Da er det nødvendig for skolen å regulere dette.

Jeg har tidligere i Dagen uttalt at jeg støtter tros- og livssynsengasjement i skoledagen, og jeg understreket også at dette er beskyttet av elevenes rett til fritid, rett til trosfrihet, og rett til organisasjonsfrihet. Samtidig er det ikke mulig å stikke under en stol at all aktivitet på skolen i skoletiden er skolens ansvar. Da kommer vi ikke bort i fra kapittel 9A i opplæringsloven som krever at skolen skal sørge for et godt, trygt og fremmende miljø på skolen, for alle elevene. Skolen har med andre ord ansvaret for at alle elevene opplever det slik. Da er det nødvendig å regulere skolelag av forskjellige slag, enten det er kristne skolelag, muslimske skolelag, humanistiske skolelag, eller det er skolelag av NOAH eller Natur og Ungdom.

Så lenge initiativet kommer fra elevene, og skolen har passende rom som elevene har lov til å være i når det er friminutt, så må vi tillate at elevene samler seg i grupper i enkelte friminutt i løpet av uken. Det må likevel være noen begrensinger på slik møtevirksomhet i skolen. Det er viktig at enkelte elevgruppers virksomhet eller behov ikke er til plage og bry for de andre elevene eller for skolens øvrige virksomhet. Ledige klasserom og grupperom er en begrenset ressurs, selv på skoler og selv i friminuttene. På de aller fleste skoler så vil det være naturlig at en elevgruppe ikke får disponere et klasserom mer enn et friminutt i uken, kanskje sjeldnere. Slike vurderinger er særlig viktig på små skoler, med små miljøer som gjør det lett å oppleve utestengelse i skolehverdagen. Samtidig er det viktig at møtene er åpne for alle elevene, gruppene skal ikke kunne brukes til å utestenge sårbare elever.
Det kan heller ikke være slik at elevgruppene kan få reklamere for sine aktiviteter overalt og på den måten de selv ønsker. Enten det er med stands, vaffelsteking, eller reklameplakater. Skolen skal i størst mulig grad være reklamefri, dette er sikret av Opplæringslovens §9-6. Den gjelder også for elevinitierte aktiviter i skoletiden, og om en bruker for eksempel forskjellige matvarer til å friste til deltagelse vil dette fort være et problem. Det er heller ikke slik at diverse elevgrupper skal stå på stand over alt og alltid i skolens korridorer og fellesområder. Noen plakater på skolens oppslagstavle derimot bør det være plass til. Her må elevgruppene, fellesorganisasjoner som Laget, og media kjenne sin besøkelsestid, og en bør nok også tenke gjennom en gang til om skolen kan ha noen fellesskapsorienterte grunner til å ha satt de reguleringene som er satt.

Et annet viktig poeng her er at elevinitierte aktiviteter i skoletiden nok først og fremst bør gjennomføres av skolens elever, og ikke av eksterne krefter utenfra. Det er ikke gitt at alle foredrag, prekener, og alle inviterte gjester passer på en skole og innenfor skolens vanlige åpningstid, selv om det er i friminuttet. Dette er en del av skolens ansvar hva som blir sagt og gjort i disse settingene, da må det også være regulert fra skolens side.

En skole som respekterer elevenes menneskerettigheter må av og til ta noen vanskelige og ubehagelige valg. Selv om jeg støtter tros- og livssynsengasjement hos elevene i skolens friminutt så kan ikke det bety at de skal være selvregulerte. Det må være noen føringer som sikrer skolemiljøet for alle elevene og sikrer skolen den nødvendige kontrollen de har et ansvar for å ha i skolehverdagen. Særlig viktig er dette på små skoler.

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 09.05.2019 under tittelen “Skolelag må reguleres“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *