Vi krever forpIiktende kIimainnsats

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og krever forpliktende innsats. Det er overveldende vitenskapelig konsensus om at mennesker bidrarKlimakrisen er vår tids største utfordring, og krever forpliktende innsats. Det er overveldende vitenskapelig konsensus om at mennesker bidrar til klimaendringer og global oppvarming.

Klimaendringene vil på en negativ måte ramme mennesker og samfunn, alle levende skapninger og økosystemet. Trusselen mot økosystemet skyldes også utarming av jorda, avskoging og jordbruk som ikke er bærekraftig. Som humanister har vi et moralsk ansvar for flere enn oss selv. Dette innebærer en politikk som må motvirke den klimakatastrofen verden står overfor.

Klima- og miljøsaken må sees i sammenheng med menneskerettigheter og rettferdighet globalt og på tvers av generasjoner. Derfor har vi i Human-Etisk Forbund nå vedtatt å inkludere klima og miljø i vårt arbeid, på linje med andre menneskerettigheter vi lenge har jobbet med, som ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Adgang til et rent og sunt miljø bør være en menneskerettighet, mente et flertall av landene i FNs menneskerettighetsråd i oktober i år. Dette kan være første steg i en lang prosess for å gjøre retten til et trygt og bærekraftig miljø rettslig bindende, slik andre menneskerettigheter er. Dette er et arbeid vi vil følge tett.

I disse dager møtes verdenes land i Glasgow til nok et klimatoppmøte, og Human-Etisk Forbund er til stede med vår paraplyorganisasjon Humanists International. Vi mener at investeringer i fornybar energi må øke, samtidig som bruken av fossil energi må reduseres dramatisk. Industrialiserte og velstående land, som Norge, har en forpliktelse til å bistå utviklingsland med å oppfylle sine miljøforpliktelser. Videre må alle land redusere utslipp av drivhusgasser og verne leveområder for dyr og artsrikdom.

I Human-Etisk Forbund skal vi også den nærmeste tiden se på hva vi som livssynssamfunn kan gjøre for miljøet. Hvordan kan vi bidra positivt? Verden har gått forbi punktet der klimakrisen må løses av «noen andre». Nå må alle se på hva de selv kan bidra med.

Debattinnlegget ble publisert i Dagsavisen 09.11.2021 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *