Vår alles julefeiring

Jeg opplever en irritasjon fra Halvor Nordhaugs side over at ikke alle har samme motivasjon for å feire jul som han har. Undersøkelser viser at det kristne julebudskapet bare er viktig for rundt 1/5 av nordmenn. Det viktigste blir familien, maten, og stemningen. Det viktigste i mitt innlegg derimot var at alle skoler må skape en inkluderende og fin juletid for alle skolebarn, med fokus på det vi har felles og de mange ulike juletradisjonene våre kulturarver har brakt med seg.

Når jeg skriver at jeg opplever biskopen som noe irritert, så er det langt bedre enn Stein Eriksen som isteden har valgt å gå for latterliggjøring av meningsmotstandere. Helt kort kan jeg likevel slå fast at ja vi er bekymret for likeverdet, og ja vi får litt allergi mot dårlig skjult forkynning og manglende inkludering i våre fellesarenaer.

Tilbake til biskopen, han skriver at jeg forsøker å endre julebudskapet, til å handle om Norge. Det er på mange måter feil. Det jeg ønsker er at vi tar inn over oss at julefeiringen slik vi finner den i Norge er så utrolig mangfoldig, og knytter seg i liten grad til den kristne julefortellingen. Både DNB og OsloMet har undersøkt hva som er viktigst for nordmenn i jula, og Jesus kommer langt nede på den listen. Mellom 1/6 og 1/5 oppgir at det kristne julebudskapet er det viktigste for dem. Langt på vei de fleste oppgir mat, sosialt, tradisjoner, og pynting som det som betyr noe for dem i høytiden. Det må også skolen som fellesarena ta inn over seg, at påstanden om at «vi markerer Jesu fødsel» ikke er en holdbar påstand for hva fellesskapet gjør i 2021. Norske juletradisjoner består av et mangfold av komponenter, som kommer fra ulike land, på ulike tidspunkt, og fra de mange ulike norske kulturarvene.

Så må man jo spørre seg, hvorfor har Biskopen et behov for at Kirken har monopol på julen? Det er for meg usikkert. Forringer det biskopen sin jul at andre feirer av andre grunner enn han? Eller av at barn opplever inkludering og felleskap i skolen i desember? At man setter søkelys på de tingene som forener oss fremfor å fokusere på det som splitter? Det betyr ikke at man ikke skal snakke om hvorfor kristen feier jul, og hvilken betydning den kristne julefeiringen har hatt i Norge, men at man må være seg bevisst at julen er så mye mer.

Det har alltid forundret meg at kirken ikke ser at hvis de ønsker at skolene skal fortsette å takke ja til gudstjenester MÅ de ovenfor skolene fremheve det jeg skrev i mitt innlegg. Skolene må følge regelverket, lage likeverdige alternativer og ikke minst informere om dem i god tid. Dette er allerede en forutsetning for gjennomføring, men mange skoler bommer på dette, og flere foreldre står hvert år fortvilet, forbanna og oppgitt tilbake. De som opplever at de må krangle for å bli hørt på rettighetene sine, som opplever gudstjenesten som splitting av elevgruppen og som ikke føler seg hørt. Det er nettopp behandlingen av disse barna og foreldrene som gjør at vi årlig tar opp problemet.

Uavhengig av hva som er viktig for deg i julen og hvordan du feirer den, god jul og måtte du få en trivelig høytid.

Debattinnlegget ble publisert av Bergens Tidende 23.12.2021 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *