Får norske elever handlingskompetanse i seksualitetsundervisningen?

Det er bedre om norske ungdommer får kompetansen om egen seksualitet, kropp, og seksuelle helse, heller enn at de ender opp hos våre kliniske sexologer senere, med utfordringer knyttet til sex og sine seksualliv

Barn og unge har vedtatte menneskerettigheter som gir dem en rett til kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Men oppfylles disse rettighetene med dagens seksualitetsundervisning? Mange får ikke mer undervisning enn en gang på barneskolen og en gang på ungdomsskolen.

Seksualitetsundervisning er mer enn samleie og prevensjon – den skal handle om følelser, holdninger, ferdigheter, selvbilde, språklig kunnskap, og hvordan vi forholder oss til andre. Alle disse sidene ved seksualitetsundervisningen gjør den utrolig viktig. Samtidig handler seksualitetsundervisning også om de første seksuelle erfaringene, og hvordan man kan nyte seksualiteten på en god måte, både alene og sammen med andre.

Pedagogisk utvalg er en del av Norsk Forening for Kliniske Sexologer, og vi er bekymret for om norske barn og ungdommer får den handlingskompetansen som de har krav på, og som de burde ha, for å sikre deres rettigheter og deres fremtidige seksuelle helse og gode samliv.

Uke 6, et godt skritt videre

Uke 6 er undervisningsmateriell som lages og distribueres av Sex & Politikk. Dette er et alderstilpasset og elevrettet materiale for seksualitetsundervisning som er laget for å brukes gjennom hele grunnskolen. Rundt halvparten av alle skoler har en lærer som har registrert seg hos Uke 6 for å bruke materialet hos minst noen av sine elever, og det er en veldig god start. Uke 6 er gjennom dette blitt uken for seksualitetsundervisning på mange skoler.

Dette er viktig for å sørge for en helhetlig og gjennomgående seksualitetsundervisning for alle elevene. Dette kan ikke være noe som bare skjer et par timer i løpet av 6. og 9. trinn, men må sikres nødvendige ressurser og tid slik at man kan få tatt opp alle de viktige temaene som seksualitetsundervisningen skal ta opp, gjennom hele skoleløpet, en gang i året er absolutt minimum..

WHO Europa har utarbeidet et rammeverk, en oversikt, over mye av det seksualitetsundervisningen må inneholde over tid. Dette er delt inn i alderstrinn og alderstilpasning, samt kunnskap, ferdigheter og holdninger. Bredden i det som inngår i en god og kunnskapsbasert seksualitetsundervisning er stor. Dette handler om kropp og utvikling, fruktbarhet og reproduksjon, seksualitet, følelser, relasjoner og livsstil, seksualitet, helse, og trivsel, seksuelle rettigheter, verdier og normer i samfunnet. Dette er elementer som inngår i mange fag i skolen, men samfunnsfaget er særlig viktig.

Mange av disse perspektivene dekkes opp dersom skolene og lærerne velger å sette av tid og ressurser til arbeid med en helhetlig og gjennomgående seksualitetsundervisning, for eksempel gjennom Uke 6.

Øvelse gjør mester

Seksualitetsundervisningen er langt mer enn bare penis i vagina og kondom på bananer. Samtidig må seksualitetsundervisningen få nok tid og ressurser, og gi lærerne trygghet på tema, slik at elevene også kan sikres kompetansen som er nødvendig.

Det er også viktig å forstå at seksualitetsundervisningen er en integrert del av mange fag og dypt integrert i de tverrfaglige temaene i læreplanene. Seksualitet og seksuell helse inkluderes gjennom hele skoleløpet og i alle relevante fag. Seksualitetsundervisningen kan bidra til å bygge positivt selvbilde og selvfølelse, positivt syn på seksualitet og relasjoner til andre.

God seksualitetsundervisning og sikring av elevenes seksuelle rettigheter krever ressurser og kompetanse ute i skolene. Når vi vet at god seksualitetsundervisning blant annet forebygger overgrep, uønskede graviditeter, seksuelt overførbare infeksjoner og grenseoverskridende adferd, så er det nødvendig at skolene setter av tid og ressurser til dette og sørger for at lærerne har god kompetanse. Det er også nødvendig at kommunene og lokalpolitikerne sørger for at dette blir mulig, at skolene har ressursene som skal til for å gi god seksualitetsundervisning.

Vi ønsker dere en god Uke 6 og godt lokalvalg.

Innlegget er skrevet av Pedagogisk Utvalg i Norsk Forening for Kliniske Sexologer (NFKS) og ble publisert av Dagsavisen 06.02.2023 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *