Risikosport å få barn

Intervju sammen med Siri i Studvest om det å få barn i studietiden.

Solidaritet med de gravide studentene

Kronikk om problemstillingene knyttet til graviditet, sykemelding, og fullføring av studiepoeng. Dette ble senere noe løst gjennom tiltakene som ble satt inn etter 22/7-2011.

Er gravide studenter friskere enn andre?

Kronikk om problemstillingene knyttet til graviditet, sykemelding, og fullføring av studiepoeng. Dette ble senere noe løst gjennom tiltakene som ble satt inn etter 22/7-2011.

Solidaritet med de gravide studentene

Kronikk om problemstillingene knyttet til graviditet, sykemelding, og fullføring av studiepoeng. Dette ble senere noe løst gjennom tiltakene som ble satt inn etter 22/7-2011.

Er virkelig gravide studenter friskere enn andre gravide?

Kronikk om problemstillingene knyttet til graviditet, sykemelding, og fullføring av studiepoeng. Dette ble senere noe løst gjennom tiltakene som ble satt inn etter 22/7-2011.