Støtte til én religion eller ett livssyn er ikke livssynsåpenhet

Dagen slår på lederplass fast at det å kun støtte “markeringer i én bestemt religion” ikke er livssynsåpent. Det er vi i Human-Etisk Forbund helt enig i. Kan vi regne med at denne åpenbaringen får følger for Dagens syn på favoriseringen av kristent livssyn i andre samfunnsinstitusjoner?

Fortsett å lese «Støtte til én religion eller ett livssyn er ikke livssynsåpenhet»

Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.

I bunn og grunn er det to ulike svar på hvordan sikre likebehandling i NRK for distribusjon av seremonier hos tros- og livssynssamfunn. Enten så kan alle få plass i NRK med sine seremonier eller så er det ingen som får. Begge deler er legitime svar på et krav om likebehandling, som er en forutsetning i idealet om det livssynsåpne samfunn som vi finner formulert i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Selv der hvor det går på tvers av historiske fortrinn.

Fortsett å lese «Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.»

Det livssynsåpne samfunn krever mer enn bare favorisering av Den norske kirke

Vi har forståelse for at Den norske kirke ønsker å takke for den gullkantede distribusjonsavtalen de har for sine gudstjenester hos NRK. Problemet med denne avtalen er at dette er en tydelig favorisering av Kirken i forhold til alle andre tros- og livssynssamfunn. Det er et brudd med likebehandlingen som må ligge til grunn for det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunn krever mer enn bare favorisering av Den norske kirke»

NRK har mer å rydde opp i

NRK har med stort alvor ryddet opp etter «Bamsegutt»-saken, men statskanalen har fortsatt ett område der presseetiske argumenter faller på steingrunn.

Fortsett å lese «NRK har mer å rydde opp i»

Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler

Redaktør og radiokanalsjef Anne Birgitte Lillebø Bøe klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. Hun mener også at dette er å fjerne tro fra det offentlige rom. Det er det ikke. I tillegg vil jeg hevde at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler»

Myten om den umulige livssynsnøytraliteten

I debatten om det livssynsåpne samfunnet vender påstanden om at livssynsnøytralitet er tilnærmet umulig stadig tilbake. Åste Dokkas kommentar 2.11 og Vårt Lands leder 1.11 trekker dette frem. Men livssynsnøytralitet er mulig – og det er respekterte og lengelevende eksempler på det.

Fortsett å lese «Myten om den umulige livssynsnøytraliteten»

Mer mangfold i NRK P1 er positivt

Andaktsholderne Henrik Syse og Sunniva Gylver klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. De mener også at et mangfoldig kveldsprogram ikke er en erstatning. Min påstand er at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Mer mangfold i NRK P1 er positivt»

Likebehandling av tro og livssyn i NRK

Denne teksten er et (altfor langt) svar på en facebookkommentar som ble lagt igjen under Vårt Land sin deling av at jeg var glad for flyttingen av Morgenandakten. Jeg tenker likevel det er verdt å dele den, for å høre om hva du tenker om argumentasjonsrekken.

Fortsett å lese «Likebehandling av tro og livssyn i NRK»

Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion

Denne våren har det i noen kristne og muslimske miljøer krav om fritak fra pride i skolen. Også i Kristiansand. I realiteten krever disse foresatte at deres barn ikke deltar i undervisning og aktiviteter knyttet til kjønns-, seksualitets- og identitetsmangfold. Det er ikke en mulighet i dagens Opplæringslov. Elever skal ha mulighet til å slippe å gå i Pridetog, men de kan ikke få fritak fra kunnskapsinnholdet i læreplanene.

Fortsett å lese «Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion»

Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge

Idealet om det livssynsåpne samfunnet og prinsippene som ligger til grunn for dette er allerede i dag vedtatt politikk i Norge, med støtte fra bredden av de politiske partiene. Det kan likevel ikke bare forbli et ideal og gode prinsipper, men må settes ut i praksis.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge»