Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge

Idealet om det livssynsåpne samfunnet og prinsippene som ligger til grunn for dette er allerede i dag vedtatt politikk i Norge, med støtte fra bredden av de politiske partiene. Det kan likevel ikke bare forbli et ideal og gode prinsipper, men må settes ut i praksis.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge»

Idealet om det livssynsåpne samfunnet

Å oppnå det livssynsåpne samfunnet krever at vi legger av oss gamle privilegier og forventninger, og ser på livssynsmangfoldet med relativt nye øyne.

Fortsett å lese «Idealet om det livssynsåpne samfunnet»

Vi må jobbe for å oppnå det livssynsåpne samfunnet

Selv om det livssynsåpne samfunnet er et prinsipp som politiske partier, tros- og livssynsamfunn, og mediene har sluttet seg til, så betyr ikke det at vi er i mål med å innføre den. Å be om at NRK likebehandler tros- og livssynssamfunn er ikke et brudd med dette prinsippet.

Fortsett å lese «Vi må jobbe for å oppnå det livssynsåpne samfunnet»

Representasjon som utfordring

For en ikke-religiøs nordmann er det interessant å se hva Åste Dokka anser for å være ikke-religiøs forkynnelse. Problemet er at en slik bredde i forståelsen av forkynnelsen raskt gjør begrepet meningsløst. Det er nok mer fruktbart å snakke om representasjon.

Fortsett å lese «Representasjon som utfordring»

Livssynsjournalistikk er viktig, men…

Det er NRK sin oppgave å sørge for å spre kunnskap og informasjon også om livssynsfeltet. Derimot er det et godt stykke derfra til å skulle slå fast at det er naturlig at forkynnelse har en plass i NRK.

Fortsett å lese «Livssynsjournalistikk er viktig, men…»

Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen

Forkynnelse i NRK vitner om en manglende refleksjon rundt statskanalens posisjon som en del av staten, og en manglende erkjennelse av at målsetningen om det livssynsåpne samfunnet innebærer at vi må revurdere tidligere ordninger og tradisjoner.

Fortsett å lese «Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen»

Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip

Ikke uventet er ikke Den norske kirke og Human-Etisk Forbund enige om gudstjenestesendingene på NRK. Jeg forstår likevel ikke at forståelsen for NRK som en offentlig, statlig, aktør er så liten som det Kristin Gunleiksrud Raaum viser i Vårt Land 19. august. For selv om NRK eksisterer i samfunnet, i det offentlige rom, så er NRK som aktør i dette i en særegen posisjon som offentlig rikskringkaster.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip»

NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter

De kristne avisene Dagen og Vårt Land har vært over seg av begeistring etter at NRK nå kommer til å sende ukentlige gudstjenester på TV. Som statlig og felles medieaktør bør NRK kutte ut slik favorisering av et livssyn.

Fortsett å lese «NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter»

NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter

De kristne avisene Dagen og Vårt Land har vært over seg av begeistring etter at NRK nå kommer til å sende ukentlige gudstjenester på TV. Som statlig og felles medieaktør bør NRK kutte ut slik favorisering av et livssyn.

Fortsett å lese «NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter»