Mer mangfold i NRK P1 er positivt

Andaktsholderne Henrik Syse og Sunniva Gylver klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. De mener også at et mangfoldig kveldsprogram ikke er en erstatning. Min påstand er at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

NRK har i de siste årene sendt Morgenandakten på både NRK P1 og P1+. Dette kommer i tillegg til de ukentlige gudstjenestesendingene på NRK og mer sporadiske gudstjenester og lignende som sendes i forbindelse med høytider, bispeinnsettelser i Den norske kirke, og begravelser. Andaktsholderne Syse og Gylver er fortørnet over at Morgenandakten nå blir forbeholdt det som er den fjerde største radiokanalen i Norge.

Med utgangspunktet i det NRK har skissert for programmet Kveldstanker så vil dette være mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet enn dagens kristen-eksklusive programposter. Tanken er at det skal hentes inn «tankedelere» som kommer fra ulike ståsteder, tilhørigheter, og livssyn til å dele sine tanker, filosofi og (ikke-)tro. Programmet ser øyensynlig også ut til å få mer tid enn dagens Morgenandakt. Det blir med andre ord mer religion og livssyn i P1 med dette programmet enn hva vi til nå har fått med Morgenandakten i samme kanal. Så må vi følge med om NRK oppfyller sin intensjon om mangfold over tid.

Realiteten er at Syse og Gylver argumenterer og kjemper for et fortsatt livssynsmonopol i NRK P1, hvor (de som) kristne stemmer får den ene muligheten som finnes i rikskringkastingens største radiokanal til å distribuere sitt religiøse budskap. Uten at andre stemmer kommer i veien for dette eller får muligheten til å bidra på samme flate. Det er ganske umusikalsk med tanke på idealet om det livssynsåpne samfunnet. Det er også ganske spesielt med tanke på at radioprogrammet ikke legges ned, men begrenses til to av distribusjonskanalene det sendes på fra før av.

For Human-Etisk Forbund er det fremdeles problematisk at NRK opprettholder særfordeler og favorisering av det kristne livssynet i sine kanaler gjennom ukentlige og daglige sendinger av kristen forkynnelse i P1+ og NRK1. Jeg gleder meg likevel over at Kveldstanker, som jeg oppfatter er en skritt på veien mot et NRK som ivaretar mangfoldet i livssyns-Norge på en bedre måte enn i dag.  

Forkortet utgave publisert i Aftenposten

Andaktsholderne Henrik Syse og Sunniva Gylver klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. Min påstand er at dette ivaretar livssynsmangfoldet bedre og er mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

NRK har i de siste årene sendt Morgenandakten på både NRK P1 og P1+. Dette kommer i tillegg til de ukentlige gudstjenestesendingene på NRK.

Med det NRK har skissert for «Kveldstanker» så vil dette være mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet enn dagens kristen-eksklusive programmer. Sendingene blir i tillegg lengre. Det blir med andre ord mer religion og livssyn i P1.

Realiteten er at Syse og Gylver argumenterer og kjemper for et fortsatt livssynsmonopol i NRK P1. Det er umusikalsk med tanke på det livssynsåpne samfunnet.

For Human-Etisk Forbund er det problematisk at NRK opprettholder favorisering av det kristne livssynet i sine. Jeg gleder meg likevel over at Kveldstanker, som et skritt på veien mot et NRK som ivaretar livssyns-Norge på en bedre måte enn i dag.

Den forkortede utgaven av teksten ble publisert i Aftenposten dato under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *