Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler

Redaktør og radiokanalsjef Anne Birgitte Lillebø Bøe klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. Hun mener også at dette er å fjerne tro fra det offentlige rom. Det er det ikke. I tillegg vil jeg hevde at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Det er befriende at Bøe er såpass tydelig på at det er kristen favorisering og monopol hun er ute etter i rikskringkastingen. Først og fremst må vi avklare et par ting. Statlige og kommunale enheter, etater, og bedrifter eksisterer ikke for å være kristne trosformidlere. Det er ikke en del av oppgaven deres. Det er heller ikke slik at kristen trosformidling nå forsvinner ut av NRK, og det er fremdeles en jobb å gjøre for at NRK skal behandle tro og livssyn på lik linje i tråd med likebehandlingsprinsippet i tanken om det livssynsåpne samfunn. Kristent monopol på sendeflater bør være forbeholdt kristne TV- og radiokanaler.

Det er heller ikke slik at tro forsvinner ut av det offentlige rom selv om kristen tro ikke lenger har monopol på sendeflater i rikskringkastingen. Den hadde heller ikke forsvunnet ut av det offentlige rom selv om en kuttet alle forkynnende programmer fra NRKs sendeflater. Men da hadde religiøs forkynnelse forsvunnet ut av sendeflaten til en statlig organisasjon. Det er noe annet. Det er ingenting som hindrer andre aktører, som Bøes egen pTro, å formidle kristen tro. Å hindre dette ville vært å fjerne religiøs tro fra det offentlige rom.

Med utgangspunktet i det NRK har skissert for programmet Kveldstanker så vil dette være mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet enn dagens kristen-eksklusive programposter. Tanken er at det skal hentes inn «tankedelere» som kommer fra ulike ståsteder, tilhørigheter, og livssyn til å dele sine tanker, filosofi og (ikke-)tro. Dette må komme i tillegg til programmer som forteller om tro og livssyn, altså opplysningsprogrammer, som det er viktig at NRK sender for å spre kunnskap om religioner og livssyn i vårt samfunn og i verden ellers. Gledelig er det jo også at programmet ser ut til å få mer tid enn dagens Morgenandakt. Det blir med andre ord mer religion og livssyn i P1 med dette programmet enn hva vi til nå har fått med Morgenandakten i samme kanal. Så bør vi alle glede oss over at det er lovet livssynsmangfold i programmet.

Realiteten er at Bøe argumenterer og kjemper for et fortsatt livssynsmonopol i NRK P1, hvor kristne stemmer fikk den ene muligheten som fantes i rikskringkastingens største radiokanal til å distribuere sitt religiøse budskap. Uten at andre stemmer kom i veien for dette eller fikk muligheten til å bidra på samme flate. I tillegg til sendeflatene hun selv styrer over. Det er ganske spesielt med tanke på at radioprogrammet ikke legges ned, men begrenses til to av distribusjonskanalene det sendes på fra før av.

NRK har i de siste årene sendt Morgenandakten på både NRK P1 og P1+. Dette kommer i tillegg til de ukentlige gudstjenestesendingene på NRK og mer sporadiske gudstjenester og lignende som sendes i forbindelse med høytider, bispeinnsettelser i Den norske kirke, og begravelser. Morgenandakten blir nå forbeholdt det som er den fjerde største radiokanalen i Norge. Helst burde denne typen kristeneksklusive programmer blitt forbeholdt sendeflater i TV- og radiokanaler som ikke tilhører staten.

For Human-Etisk Forbund er det fremdeles problematisk at NRK opprettholder særfordeler og favorisering av det kristne livssynet i sine kanaler gjennom ukentlige og daglige sendinger av kristen forkynnelse i P1+ og NRK1. Jeg gleder meg likevel over at Kveldstanker, som jeg oppfatter er en skritt på veien mot et NRK som ivaretar mangfoldet i livssyns-Norge på en bedre måte enn i dag. Så heier jeg på kristne radio- og tv-kanaler, og håper at dere i fremtiden kan stå for denne typen kristne monopoler.

Innlegget ble publisert av avisen Dagen 14.11.2023 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *