Høyres forslag om Lektorspesialister

Høyre har kommet med et forslag om en endring i lønnssystemet for lærere. Dette tenker de å gjøre gjennom å legge til to nye, høyere betalte, lønnskategorier, lærerspesialist og lektorspesialist. Dette gjør de fordi at de ideologisk sett ønsker å gi mer lønn til de beste lærerne samt at de ser at om læreryrket skal bli attraktivt og få forhøyet status så må det være karrieremuligheter som innebærer høyere lønn uten at man forsvinner ut av lærerpraksisen slik det ofte er i dag. Dette er tanker jeg fullt ut støtter, men jeg har gjort meg noen tanker om hvordan jeg kunne tenke meg at dette ble gjennomført som jeg har tenkt å gå igjennom her.

Norsk Lektorlag påpeker at som lektor så får man ikke uttelling for utdannelse utover 6 år og at dette er noe de ønsker å gjøre noe med. Dette er nettopp det Høyre er inne på med dette forslaget sitt. Forslaget innebærer etter sigende den følgende modellen:

  • Førstelærer/lærerspesialist: Krav om fire års yrkeserfaring, samt relevant videreutdanning eller veldokumentert praktisk-pedagogisk arbeid. Kan få rolle som fagleder, leder for kvalitetsarbeid i skolen eller mentor for nye lærere. Lønnsøkning knyttet til dette.
  • Førstelektor/lektorspesialist: Krav om doktorgrad innen et av lærerens undervisningsfag. Man tar da doktorgrad etterfult av pedagogisk utdanning, eller begynner på doktorgrad etter noen år i yrket. Sistnevnte får undervisningsplikt 20 prosent av tiden. Kan få rolle som fagsjef, mentor eller leder for kvalitetsutvikling i et emne på skolen. Lønnsøkning knyttet til dette.

Modellen for lærerspesialist synes jeg er en helt kurant modell selv om det kanskje kunne være interessant med en periode med for eksempel veiledet praksis. Slik at man kunne fått nye perspektiver på sin egen undervisning og dermed kanskje fått ryddet opp i noen uvaner eller fastlåste mønstre, noe “vi alle” kan ende opp med å ha etter noen år i yrket. Det er modellen for lektorspesialist jeg gjerne ville se noen endringer på, fordi jeg ikke føler at den i tilstrekkelig grad tar for lønnsutfordringen for de ansatte med mer enn 6 års utdannelse, men som ikke nødvendigvis har en doktorgrad å skilte med.

Jeg synes forøvrig det er et glimrende forslag at man skal kunne ta doktorgrad mens man er i yrket. Det er i tillegg slik at det er få med doktorgrader i læreryrket og jeg har fortsatt til gode å se noen utenfor realfagene med dette.

I mine forslag så ønsker jeg at hvert trinn skal betales høyere enn i dag, men hvor for eksempel det å ha doktorgrad innebærer at du får samme lønn som de uten doktorgrad på nivået høyere opp, slik at doktorgrad lønner seg. Mitt forslag er som følger:

  • Lektor med doktorgrad: En lektor med tillegg hvor tilleggsutdannelsen utgjøres av en doktorgrad. Betales like mye som Lektorspesialist
  • Lektorspesialist: Krav om at man allerede er “Lektor med tillegg” og har minimum 5 års praksis med undervisning. I tillegg ønsker jeg at man skal ta et nytt undervisningsfag på 60 studiepoeng og få 30 studiepoeng “pedagogikksoppdatering”. Dette skal avsluttes med 2 år med periodevis veiledet praksis. Denne veiledningen kan være kollegaveiledning eller bli gjennomført av en på et høyere trinn på lønnsskalaen etterhvert som flere får slike titler.
  • Førstelektor/Lektorspesialist med doktorgrad: Det skal være de samme kravene som til Lektorspesialist, men det kreves også at man har eller gjennomfører en doktorgrad i tillegg til de andre kravene.

Ansvarsområdene vil bli tildelt ut i fra hva som er nødvendig på hver enkelt skole, men ansvar for fagutvikling, kvalitetsutvikling og mentoring synes jeg er veldig gode forslag til hva den ekstra utdannelsen kan medføre av nytt ansvar, slik at her føler jeg at Høyre er inne på noe. Men jeg mener også at med mitt forslag så vil man i mye større grad få uttelling for ekstra utdannelse og det vil dermed også være større motivasjon for ekstra godt utdannede mennesker å søke læreryrket og det vil være ekstra motiverende for lærere å søke videreutdanning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *