Mine ønsker for Lånekassestøtten

Jeg har nå mottatt studiestøtte fra Lånekassen siden høsten 2006 og opp igjennom årene har jeg gjort meg mange tanker om hvordan jeg synes lånekassestøtten burde være og eventuelle aspekter ved den som burde vært anderledes noe et leserinnlegg i flere aviser noen år tilbake burde vitne om. Jeg har til slutt kommet frem til hvor mange utbetalinger som kreves og hvordan studiestøtten burde reguleres slik at studentene ikke blir hengende etter slik de tidvis har blitt.

Mitt ønske for studiestøtten har sine sterkere og svakere sider, så derfor vil jeg først liste planen opp punktvis før jeg oversetter dette til beløper og endringer. Til slutt er det på tide med negativene og plan B. Om innholdet i denne bloggposten skulle virke kjent så er det antagelig fordi du leser facebooken min, ettersom det ikke er noe nytt her i forhold til den, men heller et ønske om å spre det mer enn mine lett paranoide facebook-innstillinger tillatter og et ønske om bedre struktur på innholdet.

  • Regulering av studiestøtten til 1,5 G – Per i dag er dette: 118824 kroner (2011/12).
  • Fordele utbetalingene over 11 måneder istedenfor over 10 måneder som i dag.
  • Fortsatt storutbetaling i august og januar
  • 50% ordinær stipendandel ved eksamensfullførelse, en økning på 10%-poeng fra i dag.
  • 10%-poeng belønnelses-stipendandel ved fullførelse av minst 10 ekstra studiepoeng for semesteret (7,5 poeng ved Universiteteter som praktiserer dette som sin standard fagstørrelse som for eksempel NTNU).

Per i dag så mottar en vanlig student med borteboerstudent 92500 kroner, dette utbetales gjennom to storutbetalinger på 20% av beløpet i august og januar på kroner 18498 (2012/13) og totalt 8 utbetalinger fordelt ut over årets to semestre på kroner 6938 (igjen 2012/13). Med 1,5G og 11 utbetalingsmåneder kunne dette eksempelvis fordeles på to storutbetalinger på 15% av beløpet i august og januar på kroner 17824, en middels stor utbetaling på 10% i juni (2,5% “feriepenger”) på kroner 11882 og 7,5% i de resterende 8 utbetalingsmånedene, noe som gir 8912 kroner i utbetaling i en normalmåned.

Så, hva er problemet? Problemet vil antagelig være at det vil være hardt å skulle rettferdiggjøre ovenfor politikere og byråkrater at en levestandardsøkning på 28,46% er noe studentene “fortjener”. Det vil antagelig også være tilsvarende vanskelig å skulle selge dette budskapet til media og befolkningen OM politikerne og byråkratene først skulle føle at dette vil være verdt å prioritere. Studenter har jo ikke nødvendigvis det beste offentlige imaget i landet når det kommer til fornuftig pengebruk (les: øl).

Derfor ville det for min del være førsteprioritet å få gjennomført omleggingen fra 10-måneders utbetalingssyklus til 11-måneders utbetalingssyklus fordi slik det er nå så er studenter nødt til å begynne å arbeide mitt i eksamensperioden om de skal kunne få penger utbetalt i juni. Noen studenter, særlig på veldig teoritunge studieretninger, har eksamener langt ut i juni, noe som effektivt setter en stopper for effektiv jobbing, også i forhold til juli-utbetalingen. En slik økning fra 10 til 11 måneder krever i tillegg bare 7,5%-poeng økning i studiestøtten, det gjør ikke den økonomiske hverdagen til studentene noe lettere og vil ikke bringe heltidsstudenten som politikerne har ønsket noe nærmere en realitet, MEN det er en klar forbedring i forhold til det viktigste problemområdet ved studiestøtten slik den er i dag og det er en absolutt veldig god begynnelse. En videre økning på 19,5% høres i tillegg mer salgbart ut enn 28,46%.

Dette er altså mitt forslag, realistisk sett en økning på 7,5% etterfulgt av en trinnvis økning til et nivå hvor studentenes levestandard følger samme utvikling som andre regulerte grupper i samfunnet. Jeg har ikke noe håp om at denne bloggposten skal revolusjonere studiehverdagen, men jeg håper at noen med betydning leser dette og har det i bakhodet under utarbeidelse og drøfting av fremtidens studiestøtte. Det aller beste ville jo vært om flere med påvirkningsmulighet leste, drøftet og tok med seg videre dette. Så spre dette gjerne videre.

Jeg har skrevet en oppdatering til dette innlegget med tall for 2014. Dette innlegget her er basis for dette og mesteparten av argumentasjonen er her. Det oppdaterte innlegget finner dere her: Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2014)

2 kommentarer til «Mine ønsker for Lånekassestøtten»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *