Jeg skammer meg over å dele yrke med deg

Jeg er samfunnsfagslærer som deg, Max Hermansen, og jeg skammer meg virkelig over at du også er samfunnsfagslærer.

I innlegget ditt fra 20. Januar prøver du å komme med et tilsvar til Astrid Hauge Rambøls kommentarer til deg fra tidligere, men du viser at du ikke egentlig er villig til dialog om dette. Når det kommer til kvinnelig omskjæring så viser Rambøl til at dette ikke er et religionsproblem, men et regionalt problem, hvor vi i Norge har innvandrere fra mange av de landene som praktiserer dette, mange av disse landene som er majoritetskristne og hvor mange av de som kommer til Norge er kristne. For eksempel Eritrea og Ethiopia som Rambøl viser til. Land som vi mottar langt flere antatte kristne fra enn antatte muslimer. På tross av dette så påstår du, uten dokumentasjon, at det er nettopp somalierne som gjør dette mest i Norge. Det er lite trolig at dette kan stemme ut i fra hvor vanlig fenomenet er i land vi mottar flere innvandrere fra.

Du påstår i det samme avsnittet at sunni-muslimer er en religion, en slurvefeil, men ikke en som burde komme fra en lærer som er så opptatt av dette. Sunni-islam er retningen innen islam du lette etter.

Du hevder også, Hermansen, at en muslim er en muslim, men faktum er at vi ikke vet hvem som er muslimer og hvem som ikke er det av de som kommer til Norge. Vi fører ikke registre over trostilhørighet i Norge og vi spør ikke etter det i undersøkelser. Ved å hevde at alle som kommer fra muslimske majoritetsland er muslimer fratar du disse sin rett til å velge å konvertere, forlate troen, og å være religiøst passive. I din verden eksisterer ikke disse.

På lik linje med at vi kan være ikke-religiøse nordmenn kan man være ikke-religiøs iraner, marokkaner og for den saks skyld Saudi-araber. På dette feltet er du helt på linje med Profetens Ummah og Al Qaida.

Islam er en religion, ikke en totalitær ideologi. Å gjenta en påstand mange ganger gjør den ikke sann. Selv om du og tidligere autoritære regimer mener at dette er en god måte å få noe til å bli sant på.

Jeg skammer meg over å dele yrkestittel med deg, Max Hermansen, at du har lov til å si det du sier endrer ikke på det.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 21.01.2015 i Dagbladet under tittelen “Jeg skammer meg over å dele yrke med deg“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *