Regjeringen vingler i samvittighetsspørsmål

Den samme regjeringen som ønsket at fastleger skulle kunne reservere seg mot å skrive under på et papir om abort, vil altså ikke at sykehusleger skal kunne reservere seg mot å utføre unødvendige og irreversible inngrep på små barn som ikke har samtykket.

Regjeringen har fått vedtatt en lov som krever at norske sykehus skal gjennomføre medisinsk unødvendige og irreversible omskjæringer av små guttebarn. Det har de gjort uten å ta høyde for at det vil stride mot enkelte legers livssyn og etiske vurderinger, og uten å ta hensyn til at dette vil stride mot den hippokratiske ed; at man ikke skal gjøre skade. Kosmetisk omskjæring av småbarn er i Norge primært et religiøst ritual, et livssynsbasert ønske. Et ønske foreldrene har ettersom barna ikke har samtykkekompetanse eller mulighet til å samtykke. Forskningen på feltet tilsier at det er for store negative følger av inngrepet til at dette kan være noe foreldrene kan bestemme for barna sine, så lenge det ikke er medisinsk nødvendig. Derfor er dette å regne som å skade barna etter den hippokratiske ed.

Dette er også den samme regjeringen som i løpet av den siste uken har stått fast og bestemt at vi ikke skal innrømme religioner ekstra rettigheter og hensyn fordi det er religioner, men at de må forholde seg til de samme reglene som alle andre ideer og mennesker. På tross av dette krever omskjæringsloven religiøs begrunnelse for at inngrepet skal gjennomføres.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Frp sier til VG at vi ikke har tradisjon for reservasjonsmuligheter i norsk helsevesen. Likevel har vi reservasjonsmulighet for leger som kan risikere å måtte utføre aborter som en del av sin legegjerning. Regjeringen ønsket attpåtil at fastlegene som bare trengte å underskrive på en henvisning, skulle slippe å måtte gjøre det.

Regjeringen vingler i samvittighetsspørsmål når de vil at fastleger skal kunne reservere seg mot å skrive under på et papir om abort, og når de krever at vi ikke skal gi ekstra respekt til religioner bare fordi de er religioner. Og når de lyver om at vi ikke har tradisjon for å gi reservasjonsmulighet til utførende leger av samvittighetsgrunner, så strider det mot det logiske resonnementet om å ikke ville innvilge sykehusleger muligheten til å reservere seg mot å utføre unødvendige og irreversible inngrep på små barn som ikke har samtykket.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 22.01.2015 i Bergens Tidende under tittelen “Vinglete regjering“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *