Bevar RLE-faget!

KrF og Regjeringen ser nå ut til å gå videre med planene KRLE, selv etter massive protester fra så godt som alle parter i høringen som ble arrangert om endringene. Undertegnede inkludert. Istedenfor å lytte til fagpersonene velger Torbjørn Røe Isaksen og Anders Tyvand å endre fagnavnet i mindre inkluderende og mer normativ retning, og å endre faget fra det faget vi har i dag som gir rimelig med kunnskaper om mange religioner.

På tross av at RLE ikke er perfekt, er de fleste lærere og livssynsorganisasjoner rimelig fornøyde med faget. Et fag som balanserer en serie hensyn på god måte og som gir plass til en del informasjon om mange religioner, og livssyn. Det er en del endringer som kunne vært gjort med faget for å gjøre det bedre og enda mer givende for elevene, men å øke andelen av en av religionen på en slik måte er ikke en av dem.

Opplæringslovens §2-4 sier at faget skal være et ordinært fag. Men det er ingen ordinære skolefag som gjennomgår slike utenom-faglige endringer som religionsfaget i skolen må gjennomgå. Fremfor å la religionsviterne, filosofene, og pedagogene utvikle faget ut i fra faglige kriterier så skjer fagets endringer ut i fra partipolitiske hensyn som hindrer faget å få ro til egenutvikling.

De siste tiders stridigheter rundt PEGIDA og karikaturdrapene i Frankrike burde gjøre at KrF og Regjeringen selv forstår at vi trenger mer kunnskap om alle religionene. Ikke mindre kunnskaper om alle bortsett fra en religion. Det er nettopp ved mer kunnskaper om hva våre naboer tror på (og ikke tror på) som er nødvendig for å hindre utvikling av misforståelser, mistro, og ekstremisme.

KrF og Anders Tyvand hevder at dette er å styrke faget. Dessverre tar de feil. Dette er å svekke faget, skape mer uro rundt et allerede plaget fag, og å hindre at våre barn og unge ikke får den kunnskapen som er nødvendig for å leve i et stadig mer pluralistisk norsk samfunn.

Ja til mer fagkunnskap, ja til ro rundt RLE-faget, ja til fagpersonenes utvikling av eget fag, og nei til KRLE!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *