Bomskudd av Kokkvold

I Kokkvold sitt svar til Torkel Brekke som ble trykket 19.02.15 så skriver Kokkvold følgende:

Jeg er interessert i hvordan islam fremstår i praksis og tror ikke islam helt kan løsrives fra islamistene, like lite som fascismen kan løsrives fra fascistene eller kommunismen fra kommunistene.

Dette kan ikke annet enn å anses som et bomskudd. Ikke nødvendigvis fordi jeg tror at Kokkvold har helt feil i antagelsen om at islam alltid vil være omkranset av enkelte grupper islamister som vil variere i politisk kraft og påvirkningsgrad. I likhet med de politisk orienterte religiøse fundamentalister man finner stort sett over hele kloden. Det er med andre ord lite kontroversielt å påstå at møtet mellom sterkt religiøse krefter og samfunnet rundt vil kunne medføre ekstreme reaksjoner, samt tilbaketrekning og/eller adapsjon. Dette varierer.

Nei, jeg anser dette for et grovt bomskudd av Kokkvold er at selv om han har helt rett i at tilhengere av fascismen er fascister og tilhengere av kommunismen er kommunister, så kan denne slutningen ikke trekkes for islam. Det er ikke slik at tilhengere av islam nødvendigvis er islamister. Akkurat som at det ikke er gitt at tilhengere av kristendommen er kristenfundamentalister med ønske om politisk makt. Nettopp fordi islamismen således ikke er en nødvendighet av islam så kan islam eksistere uten islamistene.

Når kommunismens eksistens i den virkelige verden forutsetter kommunister og fascismens eksistens i den virkelige verden forutsetter fascister så er disse to ideologiene en særs dårlig sammenligning når islam ikke krever islamistenes eksistens for å eksistere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *