KrF bommer i sin støtte til KRLE

I Klassekampen 26.02 velger KrFs Anders Tyvand å gi meg et todelt svar på mitt debattinnlegg 24.02. Det som jeg finner besynderlig i Tyvand sitt svar på min kritikk av KRLE-faget er at han bruker mesteparten av tiden på å argumentere for en endring som jeg ikke argumenterer mot, fordi jeg finner den rimelig fornuftig. Så lenge rektorene ikke anser denne relativt begrensede fagandelen som dekkende fagkompetanse for RLE-undervisningen er jeg positivt innstilt til denne endringen.

KrFs representant velger å fremstille det som om bestemmelsen om at rundt halvparten av faget skal være undervisning om kristendommen ikke er noen endring fra slik det er i dag og at dette kun er en gjeninnføring av bestemmelsen fra KRL-faget, og til dels stemmer dette, men det er dessverre ikke et riktig bilde.

På tross av at kompetansemålene i faget er uendret fra KRL-faget og det er en intensjon i faget om at kristendommen skal ha en større plass enn de andre religionene så er ikke dette ensbetydende med at kristendommen skal ha en undervisningsandel på rundt 50 prosent. Det ser vi også ut i fra kompetansemålene. Slik det er i dag så er det 12 av totalt 54 kompetansemål for 10. ende klasse som dekker kristendommen. 20 kompetansemål dekker andre religioner. Kristendommen har med andre ord en større andel av faget enn noen av de andre religionene allerede i dag, men det burde fremstå som åpenbart at denne bestemmelsen vil vri faget vekk fra god, nødvendig og nyttig undervisning om andre religioner, filosofier, og livssyn, og over på kristendomsundervisning.

Kristendommen har en helt naturlig plass i den norske skolen, det er den religionen som former samfunn, historie, litteratur, og kultur i større grad enn andre religioner, og det er det få som bestrider. Faktum er at kristendommen er tilstede i alle fag i skolen, blant annet i norsk, samfunnsfag, musikk, historie, og i læreplanens generelle del. Det er rett og slett ingen sjansen for at elevene kan gå ut av skolen uten å se den plassen kristendommen har hatt i Norges historie.

Det Tyvand ikke ønsker å kommentere er RLE-fagets unike mulighet i den norske skolen til å gi god, objektiv og riktig informasjon om de forskjellige religionene som finnes både i Norge og i verden. Det er nettopp dette faget som kan hindre at rykter, halvsannheter og løgner om religioner vi ikke kjenner så godt til får fortsette å florere. Det er nettopp RLE-faget som kan være en del av anti-radikaliseringsarbeidet i den norske skolen. KRLE-faget vil svekke nettopp dette.

Det er mulig at RLE-faget er i krise, KRLE er ikke riktig medisin. Selv de kristne høringsinstansene var nær enstemmig enige om dette i høringen som ble arrangert om faget. Gjennomfør en ordentlig evaluering, bygg videre på god faglig praksis, legg bort symbolpolitikken, og sørg for at faget ikke bare er, men også oppfattes som objektivt, pluralistisk og likeverdig for alle elevene. Det er hva RLE-faget trenger.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 27.01.2015 i Klassekampen under tittelen “KrF bommer i sin støtte til KRLE” som et svar til stortingsrepresentant Anders Tyvand fra KrF innlegg publisert 26.02.2015. Mitt opprinnelige innlegg ble publisert i Klassekampen 24.02.2015. Det kan du lese her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *