Jeg leser det du skriver, Fasteland

Rektor og bystyremedlem Fasteland forsøker 28. april å svare på kritikken han mottok i tre leserinnlegg datert 16., 17., og 18. april. Det ser dessverre ut til at rektoren er mer opptatt av å stemple sine kritikere som fanatikere enn å besvare problemstillingene som tas opp i de kritiske leserinnleggene. Dette er beklagelig, men jeg tenker at det må være behagelig å kunne tolke all kritikk som fanatisme…

I sitt andre innlegg skriver Fasteland at han bare prøver å følge regelverket. Dette er nok lurt, men ikke helt ærlig da han i det første innlegget hevdet at de faktisk fulgte regelverket. Han kommenterer også at han håper at ”skolen blir kontaktet og at sakene drøftes der de hører hjemme”. Det er besynderlig hvis han ikke oppfattet Inger Waages direkte forespørsel om nettopp det. Det burde ikke vært noe problem for Atle Fasteland å kunne dokumentere dette om det faktisk er tilfelle at de følger regelverket. Som sagt, min tidligere interaksjon med skolens lærere og det man vet om bergensskolenes problemer med å følge regelverket for gudstjenester i skoletiden så ser jeg gjerne dokumentasjon før jeg tar det for god fisk…

Det er godt å se at Fasteland mener at mennesker med annerledes kulturbakgrunn ikke rammes av den innblandingen i foreldrenes ønsker han legger opp til i det første innlegget. Det er også godt at han ikke snakket om alle foreldre i verden, men det mistenker jeg at ingen trodde… Men det er synd at han ikke anerkjenner en stadig økende minoritet på sin egen skole. Etniske nordmenn med kristen-kulturell bakgrunn som kanskje ikke tror, ikke velger å døpe barna sine, eller som ønsker å la barna sine velge selv. De aller fleste nordmenn kommer fra en slik bakgrunn, da det tidligere var sosialt uakseptabel å ikke døpe barna. Nå døper stadig færre seg og kun 38% rapporterer at de tror på Gud.

Fasteland fremholder også fremdeles at det gir mer valgfrihet å døpe barna sine når de er små. Selv har jeg problemer med å forstå dette. Det er ikke vanskelig å bli døpt. Det er over 1600 kirker i Norge, med minimum 52 kirkedager i året. I Trondheim har de atpåtil begynt med Walk-in-dåp. Selv med tanke på at ikke alle kirker er åpne hver uke så er det åpenbart at det ikke er vanskelig å bli døpt. Det er heller ikke logisk holdbart å si at det gir mer valgfrihet å skulle bli innmeldt i et religiøst trossamfunn når man er barn og ikke kan samtykke enn å selv skulle kunne velge dette når man er i stand til å si noe om det.

Jeg leser hva du skriver, Fasteland, det er vel nettopp det som er problemet…

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 03.05.2015 i Bygdanytt under tittelen “Jeg leser det du skriver, Fasteland“. Den ble også publisert i papiravisen 05.05.2015. Debattinnlegget er et svar på Fastelands tilsvar fra 28.04.2015 som svarer på blant annet mitt innlegg fra “17.04.2015“. Rektor Fastelands opprinnelige innlegg finner dere her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *