Nei, Hareide, ikke rør abortloven!

I forkant av KrF sitt landsmøte ble Knut Arild Hareide intervjuet i Aftenpostens konsept «2 mot 1» hvor han blant annet gjentok KrF sitt ønske om en mer restriktiv abort lov for å få ned aborttallene. Han hevdet også at de andre partiene var nødt til å tenke ut nye alternativer for abortloven. Jeg sier tvert imot; Nei, de bør la abortloven ligge slik den er.

En av årsakene som Hareide selv brukte som eksempel på hvorfor de andre partiene trenger å tenke ut ny nye alternativer for abortloven er fordi det nå er mulig å sjekke kjønn tidligere enn før på grunn av den teknologiske utviklingen. Her er det allerede restriksjoner på når man får vite kjønnet og når det er lov å gjennomføre «grunnløse ultralydundersøkelser». Dette er uansett fundert i bioteknologiloven, ikke i abortloven, og burde således ikke medføre at partiene må vurdere sine abortlover.

Slik jeg ser det så tror jeg det er liten tvil om at Norge har en av verdens beste abortlover. En abortlov som gir helt fri abort på kvinnens selvstendige grunnlag fram til 12. uke, men som samtidig åpner for abort etter dette ved nemndvurdering, OG som setter siste frist for abort før det er mulig for fosteret å overleve på utsiden. Det at kvinnen selv får lov til å gjøre vurderingen uten begrensninger er med på å sikre at kvinner får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter på en god måte. Den sikrer attpåtil også legene som kunne endt opp med å gjennomføre abortene.

Det refereres også i intervjuet at KrFs helsepolitiske talsperson sa at hun ikke tror «at antallet aborter går ned om legene bestemmer». Hvis dette stemmer så tenker jeg jo at det i så fall ville bety at man kunne gjennomføre det forslaget som av og til dukker opp i SV om at abort skal være fritt tilgjengelig i det som i dag er nemndperioden, altså fram til 18. uke. Dette er ikke noe jeg ønsker, men det er den logiske følgen ettersom det er lite trolig at antallet aborter faktisk ville gått opp, ettersom legene ifølge KrF ikke er en reduserende faktor.

Men er det én ting vi vet om aborter så er det at restriksjoner kun hindrer sikre aborter. Det fremmer med andre ord usikre aborter som er en av de tingene som tar livet av flest kvinner verden over. Kvinner har tatt, og forsøkt å ta, aborter gjennom hele menneskets historie. Stort sett med uheldig utfall. De fleste er nok enige om at aborttallene bør ned, men dette bør ikke skje ved å kutte ned på tilgangen og andre negative tiltak. Dette bør skje gjennom positive tiltak. Gjennom opplysning om alternativer, opplysning om prevensjonsmetoder, gjøre seksualitet mindre skambelagt, og gjennom å støtte utsatte grupper gjennom å sikre prevensjon gratis.

Vi vet at dette fungerer. Det er per i dag allerede en nedgang i aborttallene. De har holdt seg stort sett jevne eller gått ned selv om befolkningen har økt med over en million mennesker. Nedgangen er også størst blant de yngste gruppene. Så utvid heller ordningene med gratis prevensjon for de i aldersgruppen 20- 24 år, gjør seksualundervisningen bedre, styrk helsesøsterordningen. Gjør ting vi vet fungerer og som ikke rammer kvinner reproduktive og seksuelle rettigheter.

Så Kristelig Folkeparti: la abortloven ligge. Den er god, den er rimelig restriktiv allerede, samtidig som den sikrer kvinners autonomi over egen kropp.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 12.05.2015 i Vårt Land under tittelen “Nei, Hareide, ikke rør abortloven!”. Den ble også publisert i nettutgaven under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *