Nå får de slutte å lyve om KRLE!

Ønsket om mer kristendom er ikke lenger årsaken til innføringen av KRLE. Stortingskomiteen vil ha refleksjon og undring, og vil motvirke rasisme og antisemittisme. For å få til dette velger de å redusere undervisningstiden til alt utenom kristendommen, forstå det den som kan!

Fri Tanke melder om at stortingskomiteen som har ansvaret for KRLE-innføringen har vedtatt å gå bort i fra at det er mer kristendom som er årsaken til at de setter inn igjen K-en foran fagnavnet og fastsetter 50%-regelen. Det gjøres faktisk av hensyn til alle ”de andre” fordi ”[m]ålet er å fremme kulturforståelse og motvirke antisemittisme og rasisme”, fordi ”det er viktig at elevene har god kjennskap til ulike trossamfunnene” og flertallskameratene ”understreker videre at kunnskap om hverandre, og ikke minst når det gjelder kultur og religion, er helt nødvendig for et godt samfunn fritt for ekstremisme”.

Jeg er enig i at religionsfaget er en ypperlig arena til å lykkes med disse målsetningene. Problemet er at å gi kristendommen, med sine 12 læreplanmål, så mye av tiden i faget vil det være veldig liten tid til å få gjennomført de 42 andre læreplanmålene som faget består av og som virkelig kan oppfylle alle disse målsetningene. Det vil ikke lenger være mulig å gi elevene den kunnskapen de trenger for nettopp å oppnå kulturforståelse, forhindre ekstremisme, antisemettisme, rasisme, og fremmedfrykt. Det er nettopp kunnskapen om ”de andre” som er ekstra viktig om vi skal lykkes.

Kristendommen er allerede i dag den største enkeltreligionen i religionsfaget, og kristendommens posisjon i Norge er en del av nær sagt alle skolefag gjennom hele skolegangen. Unntaket må være kroppsøving. Den norske kulturarven er trygg i skolen.

I flertallsbegrunnelsen fra stortingskomiteen begrunnes fagendringen også med at det visstnok er svært variert i den norske skolen hvor mye kristendomsundervisning som skjer i skolen, dette vet vi helt ærlig ingenting om. Undersøkelsene som det refereres til i høringsdokumentet som ble sendt ut i vinter er fra lenge før KRL-faget ble endret til RLE. De er med andre ord rundt 15 år gamle. Det har i tillegg aldri blitt gjennomført en eneste evaluering av RLE-faget. Det er rett og slett umulig for komiteflertallet å finne dekning for uttalelser av denne typen. Fordi INGEN vet noe om dette.

Nå får det være nok, det må bli slutt på løgnene og de vikarierende argumentene om hvorfor KRLE innføres, og politikerne må behandle faget som hvilket som helst annet skolefag, slik opplæringsloven forutsetter…

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert den 08.06.2015 i Dagbladet under tittelen “Nå får de slutte å lyve om KRLE!”. Den ble også publisert på nett samme dag og med samme tittel. Den er også lagt ut på Ja til RLE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *