Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2015)

Jeg har i både 2012 og 2014 presentert mine ønsker for hvordan jeg mener at lånekassestønaden bør se ut. Jeg skal helt ærlig innrømme at argumentasjonen er rimelig lik, men jeg anbefaler 2012-innlegget for nærmere detaljer.

For begge de to tidligere årene har jeg dratt inn en eller flere aktualiserende nyhetssaker for å vise hvorfor dette er riktig og aktuelt. I år ønsker jeg å vise at Lånekassen går med et overskudd på over 730 millioner kroner, som åpenbart betyr at det er rom for endringer og antagelig også for noe lavere rente når man er på andre siden.

Hva ønsker jeg for studiestøtten:

  • Regulering av studiestøtten til 1,5 G – Per i dag er dette: 132555 kroner (2011/12).
  • Fordele utbetalingene over 11 måneder istedenfor over 10 måneder som i dag.
  • Fortsatt storutbetaling i august og januar
  • 50% ordinær stipendandel ved eksamensfullførelse, en økning på 10%-poeng fra i dag.
  • 10%-poeng belønnelses-stipendandel ved fullførelse av minst 10 ekstra studiepoeng for semesteret (7,5 poeng ved Universiteteter som praktiserer dette som sin standard fagstørrelse som for eksempel NTNU).

For å få dette til å fordeles over 11 måneder er månedenes individuelle prosentsats av helheten litt anderledes enn den er i dag.

Med denne studiestøtten så vil det i større grad være mulig for de studerende å være heltidsstudenter, de vil kunne konsentrere seg om studiene i større grad enn i dag. Dette vil gavne seg for Norge på lengre sikt siden oljen ikke vil vare evig og vi ikke akkurat er drømmelandet for produksjon av lavtekniske industrivarer. Så Ja! til en bedre studiestøtte, som følger utviklingen i samfunnet og som sikrer at studentene våre har mulighet til å gjøre det de nettopp skal, å studere.

I fjor var det interessant å se at hvis man sammenlignet tallene fra 2012 og 2014 at en omlegging til 1,5G ville gitt 7 prosentpoeng mer økning i studiestøtten enn det den har vokst uten denne omleggingen. På grunn av en svak økning i grunnbeløpet fra 2014 til 2015 vil det ikke være så stor forskjell på dette i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *