Bergen kommune bør ha ansvar for gravferdene

Når Bergens befolkning er blitt så mangfoldig som den er blitt er det unaturlig at et trossamfunn har ansvaret for gravferdene til hele befolkningen. Dette var holdbart tidligere, men bør endres nå.

Det skjer kanskje ikke alt for ofte, men en gang i mellom må vi som bor i Bergen akseptere det, at det finnes ting Oslo gjør som vi bør gjøre etter dem. Nå har Oslo kommune enstemmig vedtatt å sende brev til kulturministeren for å be om endringer i kirkeloven og gravferdsloven. Slik at det ikke lenger skal være de kirkelige fellesrådene som forvalter ansvaret for gravferdene i kommunene. Det skal heller være en trosnøytral enhet som får det ansvaret, kommunen selv.

I dag er det ikke de folkevalgte i kommunen vår som bestemmer hva slags gravferdsforvaltning det skal være i Bergen kommune, ei heller hvordan den skal organiseres. Dette bestemmes i dag av det største trossamfunnet, Den norske kirke.

Oslo begrunner vedtaket sitt med at dette dreier seg om prinsipper. Om menneskenes universelle rett til å selv velge sin religion, eller til å velge bort religion. Dette er prinsipper som utfordres når organiseringen er slik den er i dag, og da bør dette endres.

Oslo kommune skriver videre at: ”Oslo er en by med en mangfoldig og flerkulturell befolkning. Oslo kommune mener befolknings- og trossammensetningen må gjenspeiles i gravferdsordningen. Ett trossamfunn representerer ikke alle, og bør derfor ikke ha en slik rolle.” Bergen er også blitt en mangfoldig by, med et stort utvalg religiøse retninger, livssyn, og tradisjoner. Selv om Bergen ikke er like kulturelt variert som Oslo så er byen vår langt i fra så enhetlig som den var tidligere. Dette må man ta følge av. Det er heller ikke i Bergen naturlig at gravferdsansvaret hviler på et trossamfunn fremfor en trosnøytral enhet som er samlende for hele befolkningen.

En slik endring i kirkeloven og gravferdsloven vil også kanskje kunne fått tatt endelig liv av den langlivede myten om at man må være medlem av Den norske kirke for å bli begravet. En myte som man en gang i mellom støter på som en begrunnelse for hvorfor man bør fortsette å være medlem av folkekirken, selv om dette kanskje ellers går på tvers av hva en tror på.

Oslo kommune har nå sendt brev og bedt om en endring i disse bestemmelsene. Som Norges viktigste by bør Bergen kommune følge opp dette med sitt eget brev til kulturministeren. For å vise at dette er en endring som bør komme.

Følger du opp, Helge Stormoen?

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergensavisen 12.07.2015 under tittelen “Bergen kommune bør ha ansvar for gravferdene“.

Én kommentar til “Bergen kommune bør ha ansvar for gravferdene”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *