Seksualundervisning er nøkkelen!

Festvoldtektene politiet varslet om i BA 5. juli kan bare løses med preventive midler. Feministisk Initiativ mener en seksualundervisning som tar grensesetting og samtykke på alvor er selve nøkkelen til å få antallet festvoldtekter ned.

Elevinspektør Stig Hammersland ved Sandsli videregående skole peker på det han mener er problematiske holdninger hos en del ungdommer angående definisjon på voldtekt, og særlig hvor grensen mellom sex og voldtekt går. Mange av ungdommene vet ikke at det faktisk er voldtekt når den andre personen er for beruset eller dopet til å kunne gi et tydelig samtykke til den pågående seksuelle aktiviteten.

Alle skoleelever i Norge må få alderstilpasset seksualundervisning gjennom hele skoleløpet. Dette innebærer med andre ord at elevene må få praktisk informasjon om kropp, prevensjon og så videre. Like viktig er kunnskap om kjønnsidentitet, vår mangfoldige seksualitet – og ikke minst må det være et gjennomgripende fokus på grensesetting, entusiastisk samtykke, normer og kroppslig integritet.

Det er veldig mye bra arbeid som allerede foregår i skolene. Et eksempel på dette er Uke Sex i regi av foreningen Sex & Politikk, samt Stiftelsen Sex & Samfunn som på oppdrag fra Oslo kommune tar i mot alle tiendeklassingene for å gi dem god, nyttig og omfattende seksualopplysning. Ved å innføre denne metoden i Bergen vil man kunne sikre at alle elevene får den samme, nødvendige innsikten – selv om vi i Feministisk Initiativ mener at dette må starte lenge før tiendeklasse. I tillegg til skolens seksualundervisning tar politiet også opp voldtektsproblematikken når de er på skolebesøk. Dette er et veldig bra og helt nødvendig tiltak, men likevel skjer dette altfor sent i skoleløpet når vi vet at mange er seksuelt aktive allerede i 10-12-årsalderen. Samtidig mener Bente Liland fra politiet at unge(fortrinnsvis jenter) “ikke må sette seg i en tilstand som gjør en sårbar for å bli utsatt for overgrep”. Denne uttalelsen tar Fi sterkt avstand fra, da den impliserer at offeret har ansvar for å unngå overgrep. Å lære om kroppslig integritet og entusiastisk samtykke har ingen verdi dersom ikke en autoritet som politiet selv er bevisst på egen språkbruk rundt temaet.

Feministisk Initiativ har programfestet at vi ønsker at alle skoleelever i Bergen og Hordaland skal gjennomgå en omfattende og obligatorisk seksualundervisning basert på normkritikk. I denne undervisningen skal nettopp grensesetting, fokus på et entusiastisk samtykke, samt gode holdninger til andre menneskers integritet være en del av innholdet. Disse holdningene må bygges gjennom hele skoleløpet og være tuftet på respekt for sin egen og andres kroppslige, seksuelle, og psykiske integritet. Seksualitet er ikke et tema som elevene først forstår ved kjønnsmodning, men noe man bør begynne med tidlig, vende tilbake til flere ganger og lære å forstå i mange ulike sammenhenger. Elevene må blant annet lære at bare et entusiastisk ja er et gyldig samtykke til sex. For det er nettopp det som er nøkkelen til å få ned det økende antallet festvoldtekter.

Vårt ansvar som voksne er å gi barn kunnskap om og forståelse for samtykke og integritet. Dette er verktøyene de må ha – lenge før vi tror det blir aktuelt – for å kunne gjenkjenne situasjoner der de selv står i fare for å bli seksuell overgriper eller offer.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergensavisen 19.07.2015 under tittelen “Hva vet de unge i dag?” Det er skrevet i samarbeid med Helene Hodneland Sæle for Feministisk Initiativ Bergen og ble derfor også publisert på Feministisk Initiativ sine nettsider under samme tittel som her. Innlegget ble publisert på nettsidene til Bergensavisen 14.08.2015 med samme tittel som i papiravisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *