Nye toner om skolegudstjenester i Bergen kommune?

Det nye byrådet sender et viktig signal om skolegudstjenestene, men det mangler noe viktig – aktiv påmelding både til skolegudstjenestene og til det alternative opplegget.

Bergen har i mange år vært plaget av et Bergensbyråd og flere skolebyråder som ikke har tatt problemstillingene rundt skolegudstjenester og religionsutøvelse i skolen på alvor. Dette øyner jeg nå håp for med det nye byrådet i Bergen. Samtidig så er det fremdeles punkter som jeg håper byrådet vil ta tak i selv om det ikke fremkommer direkte av plattformsdokumentet til trepartisamarbeidet.

I byrådsavtalen finner vi følgende formulering; ”Byrådet ønsker å videreføre dagens praksis med skolegudstjenester og markering av høytider, men vil presisere at det skal være gode likeverdige opplegg til elevene. Skolegudstjenesten skal ikke være avslutningen på semesteret, slik at noen føler seg ekskludert.”

For å ta det positive først. Etter mange år hvor det har vært et problem med å få gjennomført gudstjenester i skoletiden etter reglene i Bergen er det veldig godt å se at det nye byrådet slår fast at det er nødvendig at det alternativet tilbudet skal være likeverdig og godt. Regelverket har slått dette fast allerede, men når vi vet hvor mye det syndes på dette området, også her i Bergen, så er dette svært positivt. At byrådet nå krever at det blir slutt på at skoler legger gudstjenestene som avslutning på semesteret er også et godt skritt i riktig retning selv om dette kanskje ikke var en av de største problemstillingene her i byen tidligere.

Det jeg derimot savner i denne byrådserklæringen er et krav om at skoler som ønsker at det skal gjennomføres gudstjenester i skoletiden må innføre aktiv påmelding til begge mulighetene. Slik systemet er lagt opp i dag på de fleste skoler så er det slik at elevene er automatisk påmeldt til gudstjenesten – det aktive valget blir å måtte melde seg av deltagelse i en religiøs seremoni. Dette er feil i en mangfoldig by slik Bergen er i dag i 2015. Det er ikke lenger slik man kan forvente at de fleste elevene er troende og tilhører et bestemt kirkesamfunn. Derfor kreves det nye regler for å oppfylle det kravet som er satt til skolen – ”[s]kolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar”.

Så, Schjelderup, Thorsen, og Persen, her er hva jeg ønsker at dere skal gjøre for å sikre bedre håndtering av gudstjenester i skoletiden i Bergen kommune:
• At det innføres krav om aktiv påmelding til begge alternativene.
• At kravet om likeverdighet ikke bare blir pene ord på et pent papir.
• At Bergen kommune selv gjennomfører en evaluering for å kontrollere hvordan regelverket praktiseres i praksis i skolene i dag.

Kan jeg regne med at dette er i orden før 2016?

Dette debattinnlegget ble trykket i 27.10.2015 under tittelen “Nye toner om gudstjenester“. Femte november svarte skolebyråden i innlegget “Skolegudstjenesten skal ikke være juleavslutning” og biskopen i Bjørgvin i innlegget “Gudstjeneste er en viktig erfaring for elevene“. Biskopen ble igjen svart av Human-Etisk Forbund Hordaland niende november under tittelen “Ikke bare kos og tradisjon“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *