KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.

Opplæringsloven krever at KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk, og pluralistisk – ikke Øystein G. Brun…

Sturle Litland hevder i Bygdanytt 6. november at det gir dårlig mening om det kreves at undervisningen i skolen skal være objektiv, kritisk, og pluralistisk, uavhengig av om dette skjer i tysk, naturfag eller i KRLE. Som lærer både i samfunnsfag og religionsfagene i skolen tenkte jeg det her var på plass med en faktaopplysning.

Både den generelle delen av læreplanen og formålsparagrafen, altså det som skal gjelde for alle fag, gir uttrykk for at elevene skal ha en opplæring som er kritisk, tilpasset et mangfoldig samfunn og i tråd med ”vitskapleg tenkjemåte”. Dette kommer i tillegg til opplæringslovens §2.4 som slår eksplisitt fast at KRLE-faget skal være nettopp objektivt, kritisk, og pluralistisk.

Dette var en eksplisitt referanse som kom inn i den såkalte KRLE-paragrafen (tidligere RLE- og KRL-paragrafen) etter dommen mot Norge i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i 2007. Tidligere så var dette noe som måtte leses inn i faget via den generelle delen av læreplanen og formålsparagrafen i opplæringsloven, men i dag så er dette skrevet i klartekst for å sikre en bevissthet rundt det at fagets undervisning nettopp skal ha disse kvalitetene. At det i massemedia blir rettet mange kritiske spørsmål mot religioner skal, bør og må ikke ha noen innvirkning på dette – om noe så blir det bare viktigere.

Det er med andre ord ikke Øystein G. Brun som krever at skolene og KRLE-faget skal ha disse kvalitetene, det er staten Norge som krever dette. Å be om at dette følges bør ikke sees på som kverulering, være vanskelig, å be om noe umulig, eller å skape storm i vannglass, uavhengig av om den som ber om det er lærer som meg, engasjert forelder som Øystein, eller har andre roller i norsk skole og samfunn.

I en fellesskole skal undervisningen være for alle, enten de er ikke-religiøse, kristne, ateister, jøder, muslimer, hinduister, vitner, eller tilhører andre religioner, trossamfunn, eller livssyn. Det kan vanskelig kombineres med opplegg som ”vandring i bibelen”…

Dette debattinnlegget ble trykket i Bygdanytt 10.11.2015 og publisert på nettsidene 11.11.2015 med tittelen “KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.“. Innlegget er en del av en debatt i avisen som startet med artikkelen “Rasar mot at kateket underviser i skolen“. Dette ble fulgt opp med innlegget “Adrenalinjournalistikk i Bygdanytt” som mitt innlegg er et svar til. Innlegget “Det helt spesielle faget” er også et svar på samme innlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *