Isaksen aner ikke!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hevder at ved de fleste skoler så er skolegudstjenestepraksisen uproblematisk, det aner han ingenting om!

Det er veldig mye vi vet om praksis i norsk skole, men hvordan skolenes praksis er i forbindelse med gudstjenester i skoletiden og hvorvidt de følger regelverket eller ikke, er ikke en av de tingene vi vet noe om. Da er det synd at kunnskapsministeren ikke anerkjenner egen kunnskapsmangel. 16. desember kommer Torbjørn Røe Isaksen med denne uttalelsen til Vårt Land hvor han hevder dette og viser en manglende vilje og ønske om å vite mer om hva som faktisk foregår i norsk skole på dette feltet.

Han er dessverre ikke alene om dette, også den forrige regjeringen sa nei til å evaluere RLE-faget og ingen har tatt initiativ til å se om regelverket for gudstjenester i skoletiden faktisk fungerer, men det gjør ikke påstanden og kunnskapsmangelen til kunnskapsministeren bedre. Det finnes ingen offentlig undersøkelse av forholdene rundt skolegudstjenesten, det alternative tilbudet, og hva som er praksis i norsk skole. Det burde det, med tanke på at dette var en av de tingene som ble nevnt i forbindelse med at norsk skole ble dømt i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i 2007. Faren for at dette er en side ved norsk skole som kan få oss dømt igjen er overhengende.

I den eneste systematiske undersøkelsen som er gjennomført om temaet, av Human-Etisk Forbund Hordaland, så var det kun en av 18 skoler som hadde et opplegg som fulgte regelverket fra Utdanningsdirektoratet. Dessverre ble undersøkelsen svekket av at en del skoler heller ville bryte Forvaltningsloven fremfor å besvare de mange henvendelsene om undersøkelsen. De mange anekdotene fra hvert eneste år tegner også et bilde av et skolevesen som i mange tilfeller er fullstendig ute og kjøre når det kommer til å respektere elevenes trosfrihet.

Det bør også nevnes at kunnskapsministerens hyllest av situasjonen på Fjell skole er problematisk da heller ikke deres alternative tilbud ser ut til å være likeverdig med gudstjenesten majoriteten av elevene skal gjennomføre. Et undervisningsopplegg vil ikke kunne være likeverdig med den sosiale og kulturelle opplevelsen som majoriteten får være med å oppleve. Dette skaper et klart uheldig skille i tilbudet og gjør det mer problematisk for eleven og foreldrene å skulle velge bort gudstjenesten og si ja til det alternative tilbudet.

Fordi vi faktisk mangler kunnskaper om dette kunnskapsminister utfordrer jeg deg til å be om rapport om den faktiske tilstanden for skolegudstjenestepraksisen i hele det norske skoleverket. Slik som situasjonen er i dag kan vi ikke bare late som at alt er bra, vi må ha kunnskaper om dette og sørge for at OM det skal være skolegudstjenester så må regelverket følges. Alt tyder på at det ikke gjøres mange steder.

Dette debattinnlegget ble trykket på Verdidebatt 22.12.2015 under tittelen “Statsråd Isaksen aner ikke!“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *