Tankeløst om skolegudstjenester

Det er synd det skorter på kritiske spørsmål og kjennskap til regelverket for skolegudstjenester når vi ser NRK og BT sin dekning av skolegudstjenestesaken på Voss.

I år er det særlig skolegudstjenesten for skolene på Voss som har skapt de hardeste frontene her i Hordaland. Noe som i seg selv er underlig ettersom Skulestad skole er blant de skolene som i år har forholdt seg til Utdanningsdirektoratets regelverk. I motsetning til mange andre skoler i Hordaland. Da er det synd å lese slike fremstillinger av denne saken som vi finner i Margrete Hegnars artikkel fra 16. desember eller hører Per Vidar Raunholm fra NRKs Hordaland i dag 17. desember.

Hovedproblemstillingen både i Bergens Tidende og hos NRK er den manglende kritiske sansen knyttet til disse sakene. Fremstillingen hos begge mediene bærer preg av at de mener det er skolen som har gjort noe galt når de har valgt takke nei til skolegudstjeneste. NRK sin journalist spør også om det skolen i det hele tatt har lov til å nekte å være med på skolegudstjenester. Svaret på dette burde journalisten vite.

Det burde være selvsagt for journalisten at situasjonen på Skulestad skole ikke er å trosse Utdanningsdirektoratets anbefalinger om foreldresamarbeid eller aktiv påmelding. Dette er anbefalinger som må gjennomføres hvis man ønsker at elevene skal delta i kirken. Dette er derimot ikke krav som må være oppfylt for at skolene IKKE skal sende elevene på religiøse ritualer hos den lokale kirken.

Både NRK og Bergens Tidende har tradisjonelt blitt betraktet som medier som evner å stille spørsmål rundt tvilsomme dobbeltroller og som tar opp ubehagelige spørsmål. Da er det synd at dobbeltrollene i denne saken ikke problematiseres overhodet. Det problematiseres ikke fra journalistenes side verken det at presten også er initiativtaker til arrangementet og er den presten som skal stå for gudstjenesten, og at hennes ektemann sitter i kommunestyret for Kristelig Folkeparti. Selv ser jeg noen problematiske sider ved begge disse dobbeltrollene.

Det at det heller ikke stilles kritiske spørsmål til foreldrene i denne sammenhengen er også litt underlig, all den tid det er snakk om foreldre som velger å lage et kollektivt arrangement for en stor andel av elevene i skolens undervisningstid, på tross av at skolen har sagt nei til å ha dette arrangementet i skoletiden. Om jeg skulle være journalist på disse sakene ville jeg stilt spørsmålstegn rundt om ikke Hans Jørgen Boge som kommunestyrerepresentant hadde kunnet ordne en tilleggsbevilgning til skolen for å dekke disse utgiftene eller om ikke Kjersti Brakestad Boge som prest hadde kunnet organisere en gudstjeneste for elevene på kveldstid. Dette tror jeg ville vært bedre fremfor at foreldre skal sabotere skolens undervisningsplaner.

Det er uheldig at Bergens Tidende velger å fremstille dette foreldreparet som representanter for en samlet foreldregruppe. Avisen Hordaland har klart å få med seg at det er sterk uenighet om dette innad i foreldregruppen. Da burde BT ha fått dette med seg også. Dessverre går NRK et skritt lenger; journalisten velger å ta det med i intervjuet om hvorvidt rektor selv går i kirken. Jeg har særdeles store problemer med å se hvorvidt dette kan være relevant for skolens praksis. Særlig med tanke på argumentasjonen fra rektor tidligere i innslaget.

Med tanke på at skolegudstjenester lager bruduljer og mediesaker hvert eneste år håper jeg at vi neste år slipper å se slikt slett håndverk fra både NRK og BT sin side.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 29.12.2015 under tittelen “Tankeløst“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *