Kampen mot voldtekt begynner i barnehagen!

11% av norske kvinner og 1% av norske menn rapporterer å ha blitt voldtatt, 50% før de fylte 18. Kampen for å bekjempe dette må begynne i barnehagene!

Seksualundervisningen elevene mottar i norsk skole i dag starter for sent, er for teknisk, og er for tilfeldig til at den kan sies å fungere godt for norske ungdommer. På sitt beste kommer det nok mye godt ut av den, men det er nok trygt å si at den i hovedsak overser de viktigste problemstillingene som seksualundervisningen burde ta opp. Grensesetting, normkritikk, nytelse, og aksept. Derfor er det viktig at seksualundervisningen i norsk skole revolusjoneres og forbedres.

Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe voldtekt er å sørge for at de ikke skjer i utgangspunktet. Når vi vet at de fleste voldtekter begås i relativt nære relasjoner – de blir begått av kjærester, venner, bekjente og gjester på fest, da er det tydelig at det er her størsteparten av innsatsen bør ligge. Derfor er holdningsarbeidet det viktigste, men langt fra det eneste, virkemiddelet vi kan benytte oss av i kampen mot dette samfunnsproblemet. Andre nyttige virkemidler er å innføre saksbehandlingsfrister for sedelighetssaker hos politiet, slik som det i dag er for voldssaker.

For å sikre at seksualundervisningen blir god nok så er det noen momenter som bør ligge til grunn:
1. Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.
2. Hovedfokuset må ligge på grensesetting, integritet, og behovet for et entusiastisk ja.
3. Seksualundervisningen må fremme aksept for ulike identiteter, legninger og variasjoner i kjønnsuttrykk.
4. Kritikk av normer, trange kjønnsrolleforventninger og sosial skam knyttet til sex.
5. Den teknisk-reproduktive siden av dagens seksualundervisning må dempes noe og fokuset må i større grad handle om sex for nytelsens skyld.
6. Det må informeres om pornoens manglende sannhetsgestalt og de problematiske sidene ved pornografiproduksjonen.
7. Seksualundervisningen må inn i lærerutdanningen. Den er der ikke i dag. Allikevel forventer vi at lærerne skal være gode og kompetente også på dette feltet…

Situasjonen i dag er at elevene får sporadisk seksualundervisning noen få ganger i løpet av grunnskolen. Dette skjer langt fra hvert år, starter først i 4-5. klasse og er ferdig før elevene er ferdige med tiende-klasse. Det er definitivt ikke slik at mine videregående elever er ferdig utlært på dette området. Så dette må det gjøres noe med. Organisasjoner som Sex & Samfunn og Sex & Politikk arbeider i dag praktisk og politisk for å gjøre noe med dette. Sex & Samfunn gjør dette gjennom å tilby gode og kvalitetssikrede seksualundervisningsopplegg til alle Oslos tiende-klassinger. Sex & Politikk gjør dette i dag med utviklingen av opplegg som skal være årlige, alderstilpassede og med fokus på andre sider av seksualundervisningen enn det rent tekniske. Dette arbeidet må vi støtte opp under samtidig som dette forbedres ytterligere gjennom fokuset på de 7 punktene jeg har trukket frem overfor.

Det er også viktig at en slik forbedre seksualundervisning kommer inn i barnehagene. Alderstilpasning hører naturlig nok med også her, og det er mange sider knyttet til seksualundervisningen som barnehagebarn vil forstå. Særlig viktig er fokuset på grensesetting for bekjempelse av voldtekt og overgrep, men også temaer som variasjoner i kjønnsuttrykk, legning og identitet er gode temaer å begynne med.

Kampen mot voldtekt og overgrep begynner i barnehagen og må fortsette gjennom hele skolegangen. Hansken kastes herved og utfordringen til Torbjørn Røe Isaksen, Audun Lysbakken, Henrik Asheim, Trond Giske, Iselin Nybø og resten av landets skolepolitikere er klar! Gi norske skoleelever og barnehagebarn en alderstilpasset, normkritisk og grensesettingsfokusert seksualundervisning nå!

Dette debattinnlegget ble publisert av Bergens Tidende 08.03.2016 under tittelen “Kampen mot voldtekt begynner i barnehagen“. Innlegget kom på trykk i samme avis 09.08.2016 med tittelen “Kampen begynner i barnehagen”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *