Du er også de ikke-kristnes minister, Helleland…

Det ser ut til at kulturminister Linda Helleland har misforstått, hun er ikke bare de kristnes minister, hun er minister for alle troende og ikke-troende i Norge.

Det er et besynderlig skue når man ser at kulturminister Linda Helleland føler det nødvendig å gå ut i Vårt Land 16. mars for å komme med motsatt anbefaling av hva både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet tidligere har kommet med. Særlig med tanke på hvor store problemer det allerede er med å få skolene til å følge det eksisterende regelverket for gudstjenester i skoletiden så er en slik innblanding svært uheldig.

Enda mer problematisk er det at kulturministeren velger å overse det faktum at hun er kulturminister for alle landets religiøse og ikke-religiøse mennesker. Hun velger isteden å bare fremme synspunktene til majoritetsreligionens ledelse. Når vi ser at 10% av kirkens årlige besøk er skolegudstjenester og at jeg som ateist går mer i kirken en et gjennomsnittlig statskirkemedlem så skjønner jeg at de er bekymret for et eventuelt bortfall av denne rekrutteringskanalen eller at den skal bli mindre diskriminerende – men dette burde ikke være en prioritet for kulturministeren også.

Det er dessverre også synd at kulturministeren legger seg på den argumentasjonsrekken hun gjør, en argumentasjonsrekke som utelukkende brukes for å argumentere for dårlige og mindre likeverdige og gode alternative tilbud i skolene. Å fremstille det som et problem at en åtteåring velger noe annet enn kirkegangen i skoletiden er intet mindre enn et direkte angrep på regelverkets krav om et likeverdig og godt alternativ og menneskerettighetenes trosfrihet. Det er for øvrig ikke et argument om hvorvidt skolegudstjenester er skadelig eller ikke, som lærer har jeg større ambisjoner knyttet til elevenes undervisning og skoleinnhold til at dette er tungtveiende punkt.

Det bør legges til at det er litt underlig at dette i det hele tatt er en avissak, all den tid det aldri har vært noen tvil om at regelverket kun har aktiv påmelding som en anbefaling. At resten av artikkelen, i sær faktaboksen og tittelen, er rimelig tendensiøs bekrefter egentlig bare denne underligheten…
Nei, Helleland, jeg anbefaler deg at du tar deg en runde med menneskerettighetene og å faktisk lese argumentene til de som er forkjempere for reell trosfrihet og likebehandling av religioner i norsk skole. Det ser ut at det kan være nødvendig når du også skal være de ikke-kristnes minister…

Dette debattinnlegget ble publisert på Verdidebatt 17.03.2016 under tittelen “Du er også de ikke-kristnes minister, Helleland…“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *