Du ønsker å diskriminere, Gjerme…

Det er skuffende at noen som sitter i Voss kommunes kontrollutvalg ikke bedre kjenner til eller respekterer gjeldende regler, lover og menneskerettigheter…

Det er dessverre nødvendig å bruke mange ord innimellom, Bjarne Gjerme. Det blir nødvendig når medlemmer av kommunens kontrollutvalg og representanter for etablerte politiske partier fremfører usannheter i avisene. Jeg vil starte med å gi deg rett i en ting, muslimske menigheter, grupper og enkeltpersoner har nok ikke krevd verken fredagsbønn eller forkynning i den norske fellesskolen. Der stopper det nok dessverre. Representanter for og medlemmer av Den norske kirke har ved jevne og ujevne mellomrom krevd at skoler i sine nærområder skal delta på gudstjenester i skoletiden. Det er uansett Kirken selv som arrangerer disse gudstjenestene da skolen ikke kan arrangere gudstjenester. Derimot har de lov til å takke ja til deltagelse i gudstjenester.

Human-Etisk Forbund, humanetikere og andre ikke-troende krever ikke spesialbehandling for sine interesser, ei heller krever vi at skolen skal fremme vårt livssyn. Vi krever ikke en gang innpass i den norske skolen for seremonier eller forkynnelse etter vårt ønske. Vi krever at skolen respekterer det mangfoldige fellesskapet og at alle elevene har trosfrihet etter menneskerettighetene. I den norske skolen har vi i dag et regelverk for gudstjenester i skoletiden, som i stor grad sikrer dette. Jeg kan være uenig i deler av regelverket, men slik det foreligger i dag stiller det visse krav til skolene. For at skolene skal kunne takke ja til skolegudstjenester så er det blant annet et krav om at skolene må sørge for gode og likeverdige alternative opplegg. Det er også slik at skolegudstjenester ikke kan noe med KRLE-faget å gjøre, for å nevne noe.

Disse alternative og likeverdige oppleggene skal være for alle elevene, uten unntak. De kan med andre ord ikke arrangeres av en religiøs tredjepart, enten det er kirken, moskeen eller Human-Etisk Forbund. Fordi det ikke vil bli livssynsnøytralt. Det ville være like problematisk som at kirken arrangerer noe for bare noen av elevene. Mange elever kommer fra familier som verken er medlem i Kirken, Hare Krishna eller i Humanistforbundet for å nevne noen. Dette er den gruppen som øker mest, de som ikke er medlem noe sted. Skolens arrangementer skal også være for disse.

Du avslutter med å skrive ”[a]t Lomsdalen prøver å få det til å sjå ut til at han har lover og domstolar med seg i dette, vert lite seriøst”. Det er denne påstanden som er lite seriøs. Reglene for gudstjenester i skoletiden er godt fundert i både lovverk og domstolsavgjørelser. Dette er reglene som sier at det er lov med gudstjenester i skoletiden OM visse krav er fulgt av skolene. Dette er krav som inkluderer kravet om gode og likeverdige alternative opplegg for de elevene som ikke ønsker å delta i Den norske kirkes forkynnende arrangementer i skoletiden. Hvis du som medlem av kontrollutvalget trenger noen lesetips så vil jeg anbefale Opplæringsloven, rundskriv F-15-07, KRL-dommen, og Utdanningsdirektoratets regelverk for gudstjenester i skoletiden.

For å avslutte vil jeg bemerke at jeg synes det er litt rart at noen skulle ønske å diskriminere barn som ikke deler ens egen tro i en fellesskole. Når Kirken har åpent hver søndag året i gjennom i hele landet, da burde det ikke være nødvendig å bruke skolene til å sørge for fulle benkerader i kirken. Det burde kirkens medlemmer selv klare å sørge for på søndagene, om det var det de ønsket…

Dette debattinnlegget ble trykket i Avisa Hordaland 14.04.2016 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *