Ingen har sagt det er farlig…

De eneste som kommer med argumentasjon om skolegudstjenestenes skadevirkning og farlighet er de som er for dem…

Det er dessverre mange ting å bemerke i Bjarne Gjerme sitt debattinnlegg i denne avisen fra 30. mars. For det første er det viktig å merke seg at få, om noen, kommer med argumenter om at skolegudstjenester er skadelige eller farlige. Dernest er det beklagelig at Gjerme ikke ser det problematiske ved sin argumentasjon knyttet til skolegudstjenestene som en trosopplæring i et alternativ og at tegn på at det er lov å bytte religion.

Det er flere ting som er problematisk med skolegudstjenestene. En av dem er koblingen til norskhet. Gjennom skolens aktive deltagelse i gudstjenester i skoletiden knytter man en kobling mellom norskhet og kristenhet. En kobling som i liten grad kan sies å stemme all den tid det er flere ateister enn kristne som er medlemmer av den norske kirken. Vi ser også at det er flere som ikke er medlemmer noen steder. Dette vil gjøre det vanskeligere å inkludere ikke-kristne innvandrere inn i det norske og det medfører stigmatisering av ikke-kristne, særlig på små steder.

Det er heller ikke slik at skolen skal fungere som en arena for valg av tro eller livssyn, derimot skal elevene få kunnskaper om de forskjellige religionene og livssynene på en religionsvitenskapelig måte. Gudstjenester i skoletiden uten et likebehandlet alternativ er heller ikke en god måte å vise at man kan velge religion selv. Det er med andre ord ingen som prøver å nekte noen å lære om verken luthersk kristendom eller andre religioner, men deltagelse i skolegudstjenester er ingen nødvendighet for å lære om kristendommen. I så fall antar jeg at Bjarne Gjerme sørger for at KrF sikrer Vossaskolene de nødvendige midler for å besøke bønn i moskeen i Bergen.

For å avslutte vil jeg bemerke at det å miste privilegier og at reglene krever at man tar hensyn til mer majoritetsreligionen ikke er en begrensning av trosfriheten slik Gjerme ser ut til å tro. Det er heller en styrking av trosfriheten gjennom at det i større grad tas hensyn til alle elevene i den norske skolen. Nettopp derfor er det også viktig med likeverdige og gode alternative opplegg når skolen først benytter av kirkens tilbud om deltagelse i en gudstjeneste i skoletiden.

Dette debattinnlegget ble trykket i Avisa Hordaland 02.04.2016 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *