Nettopp, Gelius, vår FELLES skole

Jeg lurer på hvorfor Einar Gelius ikke ser paradokset i sin egen tekst. Å først klage over at trosfriheten styrkes i skolen for så å varmt forsvare skolen som fellesarena henger ikke på greip…

Det er dessverre synd at Einar Gelius har falt i den fellen at han legger skylden på skolens svekkede kobling med kirken på innvandrere, flyktninger og asylanter. Det er ikke av redsel for å støte andre troende at skolens formålsparagraf har blitt endret, at skolegudstjenester har fått et strengt regelverk og at forkynnelse ikke lenger har en plass i skolen – det er av hensyn til oss alle, på bakgrunn av våre universelle menneskerettigheter.

Skolen er som du sier, Gelius, en fellesarena hvor vi skal øve på fellesskap på tvers av forskjellige skillelinjer. Det er også en plass hvor vi kan og skal komme uavhengig av bakgrunn, sosial tilhørighet, politisk tilknytning eller religiøs tilhørighet. Som du sier så skal skolen formidle de grunnleggende verdiene i vårt samfunn, og som du selv trekker frem ”troen på demokratiet og respekten for menneskerettighetene”. Å dempe Den norske kirkes innflytelse og forkynnelse i den norske skolen handler med andre ord ikke om å verne tærne til nye nordmenn – det handler om å ta hensyn til at vi alle har en trosfrihet med bakgrunn i menneskerettighetene og at veldig mange nordmenn har et annet livssyn og tro enn det kirken står for.

Vi kan ikke forsvare brudd på menneskerettighetene i norsk skole ved å henvise til skolens historie og hvor den startet. Skolens bakgrunn som trosopplærer er ikke relevant for skolen som nåtidig fellesskapsprosjekt i et land som respekterer menneskerettighetene – sammenligningen med notorisk menneskerettighetsbrytende land som Pakistan eller Saudi-Arabia er med andre ord fullstendig bak mål. Vi skal da ikke sammenligne oss med de dårligste i klassen, det sa i hvert fall alltid faren min…

Det er heller ikke slik at skolen blir verdiløs selv om den mister den religiøse forankringen. Verdier er så mye mer enn det og det er heller ikke slik at skolens verdigrunnlag er uklart. Det er bare å se på dagens formålsparagraf og forskriftene for opplæringsloven så er det helt tydelig.

Gelius, jeg er helt med deg i at skolen skal være en god fellesarena hvor vi lærer alle barna (og deres foreldre) å omgås på tvers av sosiale, religiøse, etniske og politiske skillelinjer. Da må det være en reelt felles skole som ikke fremhever din tro mer enn den fremhever mitt livssyn…

Dette debattinnlegget ble publisert på GD.no 04.04.2016 og trykket i papiravisen 05.04.2016 og 09.04.2016 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *