Du spør om noe rektorene ikke har lov til å vite…

Bjarne Gjerme etterspør 30. april respons fra rektorene på Voss om hvorvidt det er andre enn humanetikerne som melder avbud til skolegudstjenester, det skal de ikke vite noe om…

Fritaksparagrafen i opplæringsloven er klar, ”[d]et er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak […]”. Skolene skal heller ikke samle inn informasjon om elevenes religiøse tilknytning eller føre statistikk over dette selv når de får vite om dette. Rektorene i distriktet har med andre ord ikke lov eller mulighet til å svare på oppfordringen din, Gjerme. Samtidig, dette er langt unna poenget. Dette er et nasjonalt regelverk som skal være likt over hele landet. Hvem som på hvert sted ber om å fritas fra skolegudsjenestene spiller ingen rolle. Det er skolens oppgave å sørge for å at regelverket blir fulgt.

Dette regelverket er klargjort av Utdanningsdirektoratet som slår fast at ”[s]kolen må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak”. Utdanningsdirektoratet har også kommet med en klar oppfordring til at skolene skal ha aktiv påmelding til både kirkegangen og til det alternative opplegget slik at det skal være minst mulig stigma og mest mulig likebehandling i skolehverdagen.

Dette er selvfølgelig bare deler av regelverket som ellers setter krav til informasjon til foreldre, at dette ikke kan ha noe med KRLE å gjøre, med mer. Det er skolene som skal tilby dette alternativet, ingen andre. Dette er skrevet direkte inn i regelverket for gudstjenester i skoletiden. Dette er ikke spesielt for medlemmer av Human-Etisk Forbund, av medlemmer i andre slags tros- og livssynssamfunn eller for de som ikke er medlemmer noe sted. Dette gjelder for alle.

Der hvor jeg kommer fra Gjerme er det ingen uting med filosofering. Hvis det kombineres med praktisk erfaring og en innsikt i lover og regler så tror jeg det kan komme mye godt ut av det. Du svarte forøvrig ikke på om du ønsket en kaffe…

Dette debattinnlegget ble trykket i Avisa Hordaland 03.05.2016 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *